PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
MarlstoneOn lineStraty wojenneEdukacja muzealna online

Zmiany w zwiedzaniu

W związku z pracami modernizacyjnymi, w dniu 24 stycznia, niedostępne będą wnętrza Kuchni i Piekarni na Zamku Wysokim . Przepraszamy za utrudnienia.

 


W dniu 18 grudnia 2019 r. kasa biletowa czynna  będzie do godz. 13.00.  Od godz. 13.00 bilety do muzeum do nabycia w biletomatach lub online.

Za utrudnienie przepraszamy.

 


W dniu 14.10.2019, w godz. 12.00-15.00, wystawa "Mądrość zbudowała sobie dom" w Dormitoriach, będzie niedostępna dla zwiedzających.

W tym czasie prowadzone będą prace konserwacyjne.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

 


 

W związku z uroczystościami otwarcia wystawy " Mądrość zbudowała sobie dom..." Państwo krzyżackie w Prusach , w dniu 14 września 2019 r. wystąpią niedogodności z dostępem do niektórych wnętrz. Od godz. 14.00 będzie niedostępny dla zwiedzających Wielki Refektarz na Zamku Średnim. W związku z tym od godz. 14.00 obowiązuje bilet o obniżonej cenie - bilety jak po godz. 17.15.

Zapraszamy od 15 września do zwiedzania prezentowanej wystawy, która będzie dostępna również w poniedziałki. Do 30 września wystawa czynna do godz. 19.00, a w okresie 1 październik-16 listopad do godz.15.00.

 


W związku z organizacją nowej wystawy "Mądrość zbudowała sobie dom...Państwo krzyżackie w Prusach niedostępne dla zwiedzających będą następujące pomieszczenia: 

 • od  17 sierpnia 2019 kościół NMP oraz od  19 sierpnia 2019 dormitoria.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zapraszamy od 15 września  na nową ekspozycję


W związku z organizacją "Przygody rycerskiej - nocnego zwiedzania zamku", w dniach 19 - 20 lipca 2019 (piątek - sobota), ostatnie wejście do muzeum odbędzie się o godz. 17.30.

Od godz. 19.00 zapraszamy na "Przygodę rycerską". W tych dniach nie sprzedajemy biletów na tereny zamkowe.


Dnia 21 grudnia 2018 r. (piątek) Muzeum Zamkowe w Malborku będzie wyjątkowo czynne do godz. 13.00.

Nasze oddziały: Zamek w Sztumie oraz Zamek w Kwidzynie czynne będą do godz. 12.00.

 

Kasy biletowe w tym dniu prowadzić będą sprzedaż do godz. 11.30.


W dniach 20-21.07.2018, podczas Oblężenia Malborka, ostatnie wejście na trasę tradycyjną jest o godz. 17.15. W tych dniach nie będą sprzedawane bilety na tereny zamkowe. Zapraszamy do zakupu biletów na "Rycerską przygodę" -  w godz. 19.00-20.30.

 


W dniu 4 lipca 2018r., w godz. od 18.00 do godz. 19.00, ze zwiedzania zostanie wyłączona Kuchnia Konwentu na Zamku Wysokim.

Za utrudnienia przepraszamy.


Z uwagi na "NOC MUZEÓW", 19 maja 2018, muzeum czynne jest do godziny 19.00 Tego dnia nie prowadzimy sprzedaży na tereny zamkowe.


W związku z obchodami 20 rocznicy wpisania obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w dniach 20 i 21 września ze zwiedzania od godz. 15 wyłączona zostanie " Kuchnia Konwentu" na zamku wysokim.

W dniu 21 września ze zwiedzania w godz. 11-14 wyłączony zostanie Pałac Wielkich Mistrzów oraz Wielki Refektarz.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

W dniu 14 lipca, w godz. od 15.45 do godz. 17.00, ze zwiedzania zostanie wyłączony Kapitularz na zamku wysokim.

Za utrudnienia przepraszamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.