200 lat konserwacji
Daty i godziny otwarciaCennikPrzed wizytąKto jest kimKomisja Zakupu MuzealiówOśrodek Konferencyjny KARWANPraca/staże/praktykiZamówienia PubliczneFundusze zewnętrzneNasi PartnerzyPress RoomPomoc
Aktualne zamówienia publiczne
A A A Drukuj

 

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017 - pobierz plik

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017 (zmiana) - pobierz plik

Zamieszczane tu informacje dotyczą składanych zamówień publicznych, ich terminów, warunków przetargowych oraz wyników ogłaszanych przetargów.

Kontakt: przetargi[a]zamek.malbork.pl


09.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.8.2017.bm

Przedmiot zamówienia:
Całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy ZP.2611.8.2017.bm 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 504009-N-2017 w dniu 2017-05-09.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.05.2017r.)

Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (19.05.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (19.05.2017r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin składania ofert (pdf)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1a – Mapa częstotliwości koszenia (jpg)
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (doc) 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (doc) 
Załącznik nr 6 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


14.04.2017 r.

 
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.7.2017.bm


Przedmiot zamówienia:

Druk i dostawa  katalogu pn. „Mariusz Stawarski Malarstwo” dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.7.2017.bm

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 66896 – 2017 w dniu 2017-04-14.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej (28.04.2017r.)

Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (26.04.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (26.04.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


 

13.04.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.6.2017.bm

Przedmiot zamówienia:

Druk i dostawa  katalogu „XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego” dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.6.2017.bm

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 65751 – 2017 w dniu 2017-04-13.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej (28.04.2017r.)

Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (25.04.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (25.04.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)

 


 

29.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.5.2017.bm

Przedmiot zamówienia:

Całoroczna pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku.  Znak sprawy ZP.2611.5.2017.bm 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 53857 – 2017 w dniu 2017-03-29.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie (13.04.2017r.)

Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (10.04.2017r.)

Informacja z sesji otwarcia ofert (10.04.2017r.)
 

Treść zapytań oraz odpowiedzi (06.04.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1a – Mapa częstotliwości koszenia (jpg)
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (doc) 
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (doc) 
Załącznik nr 6 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


 

01.03.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.4.2017.bm
Przedmiot zamówienia:

Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów zespołu zamkowego w Malborku.
Znak sprawy ZP.2611.4.2017.bm  

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 34255 – 2017 w dniu 2017-03-01.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (09.03.2017r.)

Informacja z sesji otwarcia ofert (09.03.2017r.)
Ogłoszenie (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1a – Schemat usytuowania i częstotliwości czyszczenia (jpg)
Załącznik nr 1b – Obszar objęty przedmiotem zamówienia (jpg)
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)  
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


23.02.2017 r.
  
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.3.2017.bm

Przedmiot zamówienia:

Druk i dostawa książki pn. "Magiczna przestrzeń Złotej Bramy" dla Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy ZP.2611.3.2017.bm

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 30961 – 2017 w dniu 2017-02-23.

Pliki do pobrania:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.03.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (06.03.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (06.03.2017r.)
Treść zapytania oraz odpowiedź (01.03.2017r.)
Treść zapytań oraz odpowiedź (24.02.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) 
Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)


 

21.02.2017 r.  

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.2.2017.bm

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie i udostępnianie oprowadzania audiowizualnego z aplikacją na urządzenia mobilne w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Oddziale w Kwidzynie.
Znak sprawy ZP.2611.2.2017.bm

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 28693 – 2017 w dniu 2017-02-21.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.03.2017r.)

Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (03.03.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (03.03.2017r.)

Treść zapytań oraz odpowiedź (28.02.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf) 
Załącznik nr 2 – Formularz Oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Formularz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza oferty (doc)
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług (doc)
Załącznik nr 5 – Projekt umowy pn. Wzór umowy (pdf)
 


 13.01.2017 r.  

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.2611.1.2017.bm

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Zachowanie dziedzictwa kulturowego północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku", wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Znak sprawy ZP.2611.1.2017.bm

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 7597 – 2017 w dniu 2017-01-13.

Pliki do pobrania:


Zawiadomienie (09.03.2017 r.)

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (14.02.2017r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.02.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do grupy kapitałowej (24.01.2017r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (24.01.2017r.)
Treść zapytania oraz odpowiedź (20.01.2017r.)
Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów SIWZ (19.01.2017r.)

Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1A – Założenia techniczne (pdf)
Załącznik nr 1B – Wytyczne konserwatorskie (pdf)
Załącznik nr 1C – Wytyczne do systemów (pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (doc)
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (doc)
Załącznik nr 6 – Wzór umowy (pdf)

02.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Zp 11/2016
Przedmiot zamówienia:


Prace konserwatorskie wnętrza tzw. kaplicy na zamku w Kwidzynie (Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku).


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia:
357747 - 2016 w dniu 2016-12-02.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.01.2017r.)
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (13.12.2016r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert (13.12.2016r.)
Załącznik do Załącznika nr 1A do SIWZ (05.12.2016r.)
Treść pytania oraz odpowiedź (05.12.2016r.)

Ogłoszenie (pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1A – Program prac konserwatorskich (pdf)
Załącznik nr 1B – Przedmiar robót instalacyjnych (pdf)
Załącznik nr 1C – Schemat instalacji elektrycznych i teletechnicznych (pdf)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a – Oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 4 – Wykaz usług (doc)
Załącznik nr 5 – Wykaz osób (doc)
Załącznik nr 6 – Wzór umowy (pdf)


22.09.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Zp 09/2016
Przedmiot zamówienia:

Opracowanie i udostępnianie systemu oprowadzania audiowizualnego po terenie zespołu zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 09/2016.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP na portalu UZP numer ogłoszenia: 311831 - 2016 w dniu 2016-09-22

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.10.2016r.)
Informacja z sesji otwarcia ofert
Ogłoszenie (pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (doc)
Załącznik nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (doc)
Załącznik nr 4 - Wykaz usług (doc)
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (doc)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (doc)
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (pdf)