200 lat konserwacji
Daty i godziny otwarciaCennikPrzed wizytąKto jest kimKomisja Zakupu MuzealiówOśrodek Konferencyjny KARWANPraca/staże/praktykiZamówienia PubliczneFundusze zewnętrzneNasi PartnerzyPress RoomPomoc
Działy, pracownie, gabinety
A A A Drukuj

      

Biblioteka
Dział Edukacji

Dział Konserwacji Zamku
Pracownia Historii Zamku
Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego
Pracownie Konserwatorskie
Stanowiso Do Spraw Projektowych
Dział Głównego Inwentaryzatora
Ośrodek Promocji i Wydawnictw
Stanowisko ds. współpracy z zagranicą
Dział Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Ośrodek Konferencyjny KARWAN
 


BIBLIOTEKA     [do góry]

tel.: +48 55 647 08 99
email: biblioteka[a]zamek.malbork.pl
 
Kierownik
Aleksandra Siuciak
tel.: +48 55 647 08 97
..........................................................................
Bibliotekarz
Joanna Niewiadomska

 

DZIAŁ EDUKACJI     [do góry]

email: edukacja[a]zamek.malbork.pl

Kierownik
Tomasz Bogdanowicz
tel.: + 48 55 647 09 82
email: t.bogdanowicz[a]zamek.malbork.pl
..........................................................................

Agnieszka Czachorowska
tel.: + 48 55 647 09 83
email: a.czachorowska[a]zamek.malbork.pl
 
Jolanta Justa
tel.: + 48 55 647 09 83
email: j.justa[a]zamek.malbork.pl
 
Arkadiusz Dzikowski
tel.: + 48 55 647 09 83
email: a.dzikowski[a]zamek.malbork.pl
 
 
Ewa Kasprzyk
tel.: + 48 55 647 09 84
email: e.kasprzyk[a]zamek.malbork.pl

Magdalena Olbryś
tel. +48 55 647 09 74
email: m.olbrys[a]amek.malbork.pl

Jolanta Kacperska
tel.: +48 55 647 09 70
 
  

DZIAŁ KONSERWACJI ZAMKU     [do góry]
 
Kurator ds. Konserwacji Architektury
Mirosław Jonakowski
email: m.jonakowski[a]zamek.malbork.pl
 
Starszy Kustosz
Bernard Jesionowski
tel.: +48 55 647 09 90
email: b.jesionowski[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista w DKZ
Rafał Panfil
tel.: + 48 55 647 27 11
email: r.panfil[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista w DKZ
Anna Kobierowska
tel.: +48 55 647 27 11
email: a.kobierowska[a]zamek.malbork.pl
 
..........................................................................
 
PRACOWNIA HISTORII ZAMKU   [do góry]
 
Artur Dobry
tel.: + 48 55 647 09 07
email: a.dobry[a]zamek.malbork.pl
 
Wiesława Połom-Jakubowicz
tel.: +48 55 647 09 47
email: w.polom[a]zamek.malbork.pl
 
Ryszard Rząd
tel.: +48 55 647 09 46
email: r.rzad[a]zamek.malbork.pl

..........................................................................


Pracownia Archeologii

 
Ewa Fudzińska
tel.: +48 55 647 09 40
email: e.fudzinska[a]zamek.malbork.pl
 
Zbigniew Sawicki
tel.: +48 55 647 09 22
email: z.sawicki[a]zamek.malbork.pl
 
Waldemar Jaszczyński
tel.: +48 55 647 09 22
email: w.jaszczynski[a]zamek.malbork.pl
  

DZIAŁ SZTUKI I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO    [do góry]
 
Kurator ds. Badań i Zbiorów Artystycznych
dr Barbara Pospieszna
kom. 512 205 652
email: b.pospieszna[a]zamek.malbork.pl
..........................................................................
 
Kolekcja Bursztynu
Monika Czapska
tel.: +48 55 647 08 13
email: m.czapska[a]zamek.malbork.pl
 
Bartłomiej Butryn
tel.: +48 55 647 08 50
email: b.butryn[a]zamek.malbork.pl
 
Justyna Lijka
tel.: +48 55 647 09 48
email: j.lijka[a]zamek.malbork.pl
 
Bogumiła Omieczyńska
tel.: +48 55 647 09 49
email: b.omieczynska[a]zamek.malbork.pl
 
Ewa Witkowicz-Pałka (tymczasowa opieka nad Kolekcją Rzeźby w związku z nieobecnością P. Moniki Czapskiej)
tel.: +48 55 647 09 28
email: e.palka[a]zamek.malbork.pl 

Kolekcja Militariów
Antoni Chodyński

email: a.chodynski[a]zamek.malbork.pl
tel.: + 48 55 647 09 31
dr Karol Polejowski
email: k.polejowski[a]zamek.malbork.pl
 

Gabinet Numizmatów
Joanna Czarnowska (tymczasowa opieka nad Kolekcją Bursztynu w związku z nieobecnością P. Moniki Czapskiej)
email: j.czarnowska[a]zamek.malbork.pl
tel.: +48 55 647 09 33


PRACOWNIA KONSERWATORSKA  [do góry]

Kierownik
Konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jolanta Ratuszna
tel.: +48 55 647 09 71
email: j.ratuszna[a]zamek.malbork.pl
..........................................................................

Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
Agnieszka Ruszkowska
tel.: +48 55 647 09 71
email: a.ruszkowska[a]zamek.malbork.pl

Konserwacja ceramiki
Alina Sawicka
tel.: +48 55 647 09 68
email: a.sawicka[a]zamek.malbork.pl

Konserwacja metalu
Tadeusz Włodarczak
tel.: +48 55 647 09 66

 


STANOWISKO DO SPRAW PROJEKTOWYCH     [do góry]
 
email: pr.plastyczna[a]zamek.malbork.pl
 
Mariusz Stawarski
tel.: +48 55 647 09 70
 
 

DZIAŁ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA     [do góry]

Główny Inwentaryzator
Monika Zawrot-Donda
tel. +48 55 647 09 35
email: m.zawrot-donda[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. promocji zbiorów muzealnych
Joanna Szuba
tel. +48 55 647 09 04
email: j.szuba[a]zamek.malbork.pl
 
 .........................................................................
 
Barbara Dąbrowska-Sikora
tel.: +48 55 647 09 50
email: b.dabrowska[a]zamek.malbork.pl 
 

OŚRODEK PROMOCJI I WYDAWNICTW      [do góry]
 
Iwona Orszulak
tel.: +48 55 647 09 96
email: promocja[a]zamek.malbork.pl
 
DZIAŁ WYDAWNICTW
Aleksandra Sobczak
tel.: +48 55 647 09 34
email: a.sobczak@zamek.malbork.pl
 
STANOWISKO ds. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ  [do góry]

Marek Stokowski
tel.: +48 55 647 09 75
email: m.stokowski[a]zamek.malbork.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY    [do góry]
 
Główna Księgowa
Wiesława Lauryn
tel.: +48 55 647 09 95
email: w.lauryn[a]zamek.malbork.pl
 
Kierownik Działu Finansów
Irena Machalska
tel.: +48 55 647 09 95
email: i.machalska[a]zamek.malbork.pl
..........................................................................

Danuta Bielińska
tel.: +48 55 647 09 91
email: d.bielińska[a]zamek.malbork.pl
 
Iwona Turzyńska
tel.: +48 55 647 09 92
email: i.turzynska[a]zamek.malbork.pl
 
Barbara Woźniak
tel.: +48 55 647 09 93
email: b.wozniak[a]zamek.malbork.pl
 
Kasa MZM
Aleksandra Machalska
tel.: +48 55 647 09 86
email: a.machalska[a]zamek.malbork.pl
 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    [do góry]

Barbara Mizgała
tel.: +48 55 647 09 89
email: przetargi[a]zamek.malbork.pl
 


OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN    [do góry]

tel.: +48 55 647 08 57
fax: +48 55 647 08 53
email: karwan[a]zamek.malbork.pl 

..........................................................................

Kierownik
Jagoda Saj
kom.: +48 512 205 648
email: j.saj[a]zamek.malbork.pl
 
Specjalista ds. organizacji i obsługi konferencji
Monika Stankiewicz
kom.: +48 669 622 248
email: monika.stankiewicz[a]zamek.malbork.pl