200 lat konserwacji
AktualnePlanowane
Archiwum
200 lat konserwacji zamku malborskiego. 1817 – 2017
A A A

        Otwarcie nowej wystawy

3 sierpnia 1817 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III oficjalnie zainicjował początek restauracji zamku. Jego średniowieczne mury po latach zniszczeń i licznych przekształceniach w okresie nowożytnym zostały poddane odbudowie i konserwacji. Pierwszy etap, tak zwana restauracja romantyczna, zakończyła się około 1850 roku. Projekty dla Pałacu Wielkich Mistrzów oraz skrzydła zachodniego Zamku Średnim przygotował Karl Friedrich Schinkel, a ich realizacją w Malborku kierował Carl August Gersdorff.

W 1882 roku rozpoczął się drugi okres restauracji, zwanej naukową bądź historyczną. Przez 40 lat swojego życia zawodowego prowadził ją Conrad Steinbrecht, wybitny niemiecki konserwator zabytków i architekt. Dzięki jego działaniom odtworzono dawną, gotycką architekturę i wystrój, wnętrza wyposażono w meble, rzeźby i rzemiosło artystyczne. Pojawiły się duże cenne kolekcje militariów i numizmatów. Zamek jako przykład dziewiętnastowiecznej myśli konserwatorskiej oraz muzeum wnętrz przetrwał do II wojny światowej, gdy w wyniku kilkutygodniowego oblężenia  został  silnie  zniszczony.

Po przejęciu warowni przez Polaków w 1945 roku rozpoczęło się odgruzowywanie oraz zabezpieczanie zabytkowych murów. Od 1961 roku, gdy powstało Muzeum Zamkowe, prowadzone były szeroko zakrojone prace budowlane i konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawował Maciej Kilarski. W następstwie tych wieloletnich działań zamek odzyskał swoje dawne piękno. W naszych czasach udało się odnowić wnętrze Wielkiego Refektarza, ukończyć odbudowę kościoła NMP na Zamku Wysokim i odtworzyć mozaikową  figurę  Madonny  z  Dzieciątkiem.

 

Wystawa w Sali Dwukominowej na Zamku Wysokim

Zobacz film z otwarcia wystawy

Kurator: Artur Dobry

Projekt aranżacji: Jolanta Kacperska