PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Trasa zielonaMarlstoneStraty wojenneEdukacja muzealna online
01-06-2017

Informacje / Po zwiedzaniu zapraszamy na rejs po Nogacie

Po zwiedzaniu zapraszamy na rejs po Nogacie Po zwiedzaniu zapraszamy na rejs po Nogacie Po zwiedzaniu zapraszamy na rejs po Nogacie Po zwiedzaniu zapraszamy na rejs po Nogacie

Zapraszamy Państwa na rejsy nowoczesnym katamaranem pasażerskim po rzece Nogat. Rejs rozpoczyna się i kończy na przystani w Malborku u stóp Zamku Krzyżackiego. Podczas około 40 minutowej przejażdżki będą Państwo mogli podziwiać jedenz najliczniej odwiedzanych zabytków w Polsce – Zamek Krzyżacki. Rejs jest doskonałą okazją do wytchnienia po jego zwiedzaniu,a wykwalifikowana załoga zadba o Państwa bezpieczeństwo. Serdecznie zapraszamy.

 

Jednostka TW-15-48

Katamaran „Dominika” jest nowoczesną, komfortową jednostką pasażerską, zwodowaną w 2014 roku. Posiada wszystkie wymagane odbiory i certyfikaty, w tym Wspólnotowe Świadectwo Zdolności Żeglugowej, uprawniające do żeglugi po wszystkich akwenach śródlądowych w Europie. Rejs „Dominiką” zapewne na długo zapadnie w pamięć, zwłaszcza naszym najmłodszym pasażerom. Zapraszamy do współpracy Przedszkola, Szkoły oraz biura podróży.

 

CENY BILETÓW REJS PO NOGACIE

 • normalny 20 PLN
 • ulgowy* 15 PLN
 • grupowy** 15 PLN
 • wycieczki szkolne - do uzgodnienia
 • dzieci do lat 4 (nie dotyczy grup) bezpłatnie
 • opiekunowie grup*** bezpłatnie

* bilet ulgowy dzieci do 16 roku życia, emeryci i renciści ** bilet grupowy - jednorazowy zakup biletu dla min. 20 osób *** jedna osoba dorosła na każde jedenaście osób

 

Czas trwania rejsu: około 40 minut

Pływamy codziennie od 10.00 do 18.00 co godzinę

 

www.statekmalbork.pl

tel. +48 511 583 720

← Powrót
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.