PLENDE
unesco logo kwidzyn
Muzeum
w Kwidzynie
youtube
Marco PoloSztuka jest KULWystawa "Sztuka jest KUL zbiory Muzeum Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku"Aplikacja mobilna

Nasi partnerzy / Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowe Studia Podyplomowe w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego: ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego uruchamia od października 2013 r. nowe studia podyplomowe ZAKON KRZYŻACKI I JEGO DZIEDZICTWO KULTUROWE. Przewidziano cykl zajęć obejmujący dwa semestry. Spotkania będą się odbywać w soboty, zakończenie nauki czerwiec 2014 r.
W ramach studium prezentowane będą następujące zagadnienia: Krucjaty i historia zakonów rycerskich, Etos rycerski w średniowieczu, Architektura obronna zakonu krzyżackiego, Kultura państw sąsiadujących z Zakonem, Epigrafika krzyżacka, Sztuka w orbicie Zakonu na tle europejskim, Architektura sakralna w państwie zakonnym, Wojskowość i uzbrojenie zakonu krzyżackiego w Prusach, Mit Krzyżaków w polityce, ideologii i literaturze XIX i XX w., Krzyżacy w sztuce kulturze wizualnej XIX i XX w., Dziedzictwo Zakonu – na szlaku zamków krzyżackich.
Studia te dadzą absolwentom pogłębioną wiedzę, na temat funkcjonowania państwa zakonu krzyżackiego, w tym życia codziennego, uzbrojenia i wojskowości zakonnej, jak również stanu zachowania i potencjału turystycznego zabytków sztuki i architektury krzyżackiej, przydatną w pracy przewodników turystycznych, regionalistów i osób zainteresowanych aktywnością w historycznych grupach rekonstrukcyjnych.
 
Więcej informacji:
http://www.historia.ug.edu.pl/pl/studia_podyplomowe--zakon_krzyzacki_i_jego_dziedzictwo_kulturowe/