PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Otwarcie wystawStraty wojenneXXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoJarmark rzemiosła

Wydarzenia / Zapraszamy na Jarmark rzemiosła w dniach 23-26.07.2020

Zapraszamy na Jarmark rzemiosła w dniach 23-26.07.2020

Szanowni Państwo,

 w trosce o bezpieczeństwo publiczne w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem z przykrością musieliśmy podjąć trudną decyzję i odwołać tegoroczną imprezę Oblężenie Malborka.

Ale aby nie pozbawić Państwa całkowicie smaków naszej imprezy, myśląc o naszych gościach z kraju i zagranicy, chcielibyśmy zaprosić na jarmark rzemiosła, który co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem i coraz większą popularnością.  

Zamek Malbork ze swym niepowtarzalnym klimatem jest miejscem szczególnie predestynowanym do prezentacji zachowanego lub odtwarzanego bogactwa kultury ludowej nawiązującej do wielowiekowej tradycji sławnych jarmarków i pokazów dawnego rzemiosła .

 Międzymurze zachodnie zapełni się rzemieślnikami, którzy sprzedają niebanalne produkty produkowane w tradycyjny sposób. Swoje towary wystawi wielu rękodzielników z całej Polski i z zagranicy. Dostępne będzie galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria,  drewniane naczynia, lampiony  z drewna i cienko wygarbowanej skóry (tzw. pergaminowej),  miecze, hełmy, tarcze,  tradycyjne średniowieczne stroje, zabawki, różnego rodzaju akcesoria,  przepyszne miody pitne i niepowtarzalne drobiazgi.

Sprzedawane przedmioty, w większości wykonywane są wyłącznie ręcznie po to, by wyroby były jak najbardziej zbliżone do przedmiotów używanych w minionych epokach.

Udział w jarmarku jest możliwy dla każdego rzemieślnika. Wystawcy organizują swoje stylizowane stoiska we własnym zakresie. Zapraszamy do zgłaszania swojego  udziału w wydarzeniu na adres: anna.stroje@wp.pl  lub telefonicznie : 883 993773

 

Miasteczka rzemieślników należy szukać na międzymurzu zachodnim w terminie 23-26 lipca 2020.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.