PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / 563. rocznica przejęcia Malborka przez króla Kazimierza Jagiellończyka

563. rocznica przejęcia Malborka przez króla Kazimierza Jagiellończyka563. rocznica przejęcia Malborka przez króla Kazimierza Jagiellończyka

Po wielkiej wojnie (1410-1411) i klęsce pod Grunwaldem, państwo zakonne dotknął wewnętrzny kryzys. 14 marca 1440 r. niezadowoleni z rządów krzyżackich przedstawiciele rycerstwa i miast powołali Związek Pruski. Skierowany był przeciw monopolowi gospodarczemu i politycznemu krzyżaków i dążył do uzyskania praw, które były powszechne w sąsiednich państwach, a zwłaszcza w Polsce. 4 lutego 1454 roku Tajna Rada Związku wypowiedziała posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi i wywołała powstanie zbrojne. Opanowano prawie wszystkie miasta pruskie.

 

6 marca 1454 roku, na prośbę posłów Związku Pruskiego, król Polski Kazimierz Jagiellończyk wydał akt inkorporacji Prus i wypowiedział wojnę krzyżakom.

 

Po jej wybuchu Malbork został oblężony przez wojska polskie i oddziały miasta Gdańska. Kiedy zakon krzyżacki nie był już w stanie sumiennie opłacać swoich zaciężnych żołnierzy broniących zamku, ci sprzedali go królowi polskiemu. 8 czerwca 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk wkroczył do Malborka, przejmując go na rzecz Polski, a dwa dni później przyjął w Wielkim Refektarzu hołd nowych poddanych.

 

Trwająca trzynaście lat wojna polsko-krzyżacka zakończyła się 19 października 1466 roku podpisaniem pokoju w Toruniu. Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską oraz uzyskało Warmię i Powiśle z Żuławami.

 

___________________________

 

il. 1

Król Kazimierz Jagiellończyk

Kopia portretu z ok. 1645 r. z ratusza w Toruniu

Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/MRT/7

 

il. 2

Faksymile dokumentu z pieczęcią króla Kazimierza Jagiellończyka potwierdzającego przywileje miasta Malborka, 4 VI 1457 (oryginał: Archiwum Państwowe w Gdańsku)

Muzeum Zamkowe w Malborku, nr inw. MZM/DH/575

 

 

NS