PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąStraty wojenne

Wydarzenia / Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku

Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku Badania archeologiczne na międzymurzu zamku w Malborku

Zakończył się zasadniczy etap ratowniczych badań archeologicznych, prowadzonych na zachodnim międzymurzu zamku w Malborku.

Ostatni etap badań umożliwił rozpoznanie pierwotnego zagospodarowania międzymurza w okresie średniowiecza oraz dokładne ustalenie chronologii odcinka muru obwodowego, o którego odkryciu wcześniej informowaliśmy. Poziom gruntu w momencie przybycia Krzyżaków do Malborka znajdował się tu około 3,5 m poniżej obecnego. Zagospodarowanie terenu nad Nogatem wymagało utwardzenia gruntu. W tym celu naniesiono nasypy i wykonano drewnianą nawierzchnię w strefie nadrzecznej, funkcjonującą zanim powstało międzymurze. Prace te wykonano w okresie początków zamku w Malborku – w końcu XIII i na początku XIV wieku. Odkryty mur obronny, przebiegający na wschód od muru obwodowego zrekonstruowanego po II wojnie światowej, zbudowano nieco później – około połowy XIV wieku. Wraz z fundamentem zachował się on na wysokości około 2,8 m. Wykonano go w bardzo ciekawej i rzadkiej technice, gdyż powyżej właściwego fundamentu wymurowano go w szczelnym szalunku z desek. W efekcie tego jego lico jest całkowicie przykryte w miarę gładką powierzchnią zaprawy. Co ciekawe wydatowanie muru na okres średniowiecza było w znacznej mierze możliwe dzięki wypadkowi przy pracy ówczesnych budowniczych, gdyż poziom szalunku uległ pożarowi, a powstała w jego efekcie warstwa spalenizny dostarczyła badaczom ostatecznego dowodu jego chronologii. Aby uzupełnić obraz zakresu prac prowadzonych przez średniowiecznych budowniczych dodać należy jeszcze, że wznosząc mur wykonano także nasypy podnoszące i wyrównujące przestrzeń międzymurza. Z nasypów tych pozyskano liczne fragmenty średniowiecznych naczyń ceramicznych, a także detal architektoniczny w postaci fragmentów ceramicznych maswerków. Te ostatnie pochodziły najpewniej z pierwszego kościoła zamkowego, który został gruntownie przebudowany około 1340 roku, a materiał rozbiórkowy trafił do nasypów zachodniego międzymurza. Przeprowadzone badania wykazały więc, że zamek w Malborku skrywa jeszcze niejedną tajemnicę i nadal jest skarbnicą, z której można pozyskiwać nową wiedzę odnośnie różnych aspektów życia i działalności jego mieszkańców w minionych epokach.

 

Zdjęcia: Bogusz Wasik 

NS