PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Zamkowe kameralia - marzec 2019Kup bilet on-lineOśrodek konferencyjny KARWAN " Mądrość zbudowała sobie dom... " Państwo krzyżackie w Prusach

Wydarzenia / Europejska Noc Muzeów na zamku w Malborku 2018

Europejska Noc Muzeów na zamku w Malborku 2018

UWAGA!!! BRAK JUŻ BILETÓW NA TO WYDARZENIE

 

W sobotę, 19 maja 2018, zapraszamy na Europejską Noc Muzeów na malborskim zamku. Hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów brzmi „100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"

W tę magiczną noc, otworzymy dla Was bramy jednego z największych zamków w Europie, a może nawet i na świecie! Zobaczycie zamek jakiego dotąd nie widzieliście: kościół Najświętszej Marii Panny, Wielki Refektarz, a także inne zamkowe wnętrza wraz z tajemniczymi krużgankami. W tym roku przygotowaliśmy niewielkę ekspozycję, która znajdzie się na trasie zwiedzania, w Wielkim Refektarzu na Zamku Średnim. Zobaczycie skrzydlatą zbroję polskiego husarza, piękną husarską szablę i niezwykle rzadki w polskich zbiorach koncerz husarski. Ekspozycji będą towarzyszyć dwie plansze z fotografiami współczesnych polskich husarzy.

Nawiązujemy w ten sposób do wydarzenia z września 1635 r., kiedy to na mocy rozejmu ze Szwecją do Malborka i na zamek wrócili Polacy. Hetman Stanisław Koniecpolski wprowadził na zamek polską załogę, a towarzyszyła mu z pewnością husaria – nie mająca sobie równych na polach bitew polska kawaleria pancerna. Podkreślamy również fakt, że dla Malborka polska niepodległość zaczynała się w historii kilka razy.


termin | sobota, 19 maja, początek godz. 19.30, ostatnie wejście godz. 23.00
zbiórka | plac przed recepcją Muzeum Zamkowego w Malborku
wstęp | wejściówka 1 PLN

WAŻNE

Ze względów bezpieczeństwa ilość wejściówek jest ograniczona. Zachęcamy do wcześniejszego nabycia wejściówek za pośrednictwem strony www.bilety.zamek.malbork.pl bądź w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku.

Wejściówki mają dokładnie określoną godzinę wejścia na zamek. Prosimy o punktualne przybycie.

 

 NOC MUZEÓW NA ZAMKU W KWIDZYNIE

 

NOC MUZEÓW NA ZAMKU W SZTUMIE

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.