PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąKonferencja spotkania malborskie

Wydarzenia / Gloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza Trupindy

Gloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza TrupindyGloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza TrupindyGloria Artis dla dyrektora dr hab. Janusza Trupindy

W dniu 24 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To święto wszystkich tych, którym zabytki leżą na sercu, amatorów, pasjonatów i profesjonalistów pracujących na rzecz zachowania zabytków dziedzictwa materialnego. Z okazji tego święta co roku osoby najbardziej zasłużone otrzymują odznaczenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Miło nam poinformować, że podczas wieczornej gali dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, otrzymał z rąk wiceminister kultury i podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków,  Magdaleny Gawin, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

 

W uzasadnieniu czytamy:
Kandydat od prawie 28 lat pracuje w muzealnictwie przechodząc wszystkie szczeble zawodowe, od młodszego asystenta do kustosza dyplomowanego. Pracował w trzech muzeach, w działach edukacyjnym oraz naukowym, co pozwoliło mu na zebranie olbrzymiego doświadczenia zawodowego. Do doświadczeń stricte merytorycznych dochodzą jeszcze administracyjno-organizacyjne – od 2002 r. piastuje stanowiska kierownicze (wicedyrektor, kurator, kierownik, dyrektor).  Równolegle do pracy muzealnej pracował naukowo – jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych i posiada stopień doktora habilitowanego. W trakcie swojej pracy zawodowej zorganizował wiele wystaw, w tym międzynarodowych (np. “Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim”                    (Malbork, 2007) i “Citius-Altius-Fortius. Lokalny wymiar wielkiej idei sportu” (Gdańsk, 2012), konferencji naukowych i sympozjów (np. „Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze (Malbork, 2001), „Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV w.” (Malbork, 2004), „Das kulturelle Erbe des Deutschen Ordens in Europa“ (Malbork, 2008), „Grunwald, Tannenberg, Zalgiris” (Malbork - Kraków, 2010), brał też udział wielu przedsięwzięciach konserwatorskich (np. „Odbudowa kapitularza na zamku Wysokim” (2002); „Konserwacja refektarza na Zamku Wysokim” (2004); „Zespół reprezentacyjny wielkich mistrzów na Zamku Średnim w Malborku - Pałac wielkich mistrzów wraz ze skrzydłem zachodnim – kontynuacja prac” (2006-2011 - dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG). Brał czynny udział w przygotowaniu I Kongresu Muzealników Polskich (Łódź, 2015), gdzie wygłosił wykład oraz prowadził jeden z paneli tematycznych. 

 

Medal „Gloria Artis” to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznawane jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

    

NS