PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna online60-lecie BiennaleKonferencja spotkania malborskie

Wydarzenia / IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"

IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"IV konferencja w ramach "Malborskich spotkań im. Macieja Kilarskiego"

Konferencja „Ikonografia drzwi w wybranych programach ideowych średniowiecza” zorganizowana 10 września 2014 r. w ramach VI Spotkań Malborskich im. Macieja Kilarskiego w Muzeum Zamkowym w Malborku, zgromadziła liczne grono historyków sztuki, reprezentujących różne ośrodki akademickie oraz miłośników wiedzy i sztuki. Rozważano bogatą symbolikę drzwi i szczególnej w swojej wymowie strefy przejścia między sacrum a profanum, miejsca oczyszczenia, gdzie zbiega się początek i koniec. Poruszono także kwestie kształtowania przestrzeni budowli o charakterze sakralnym oraz reprezentacyjnym pod wpływem programu ideowo – funkcjonalnego.

Słowo wstępne wygłosił, a następnie prowadził drugą część konferencji, dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM wicedyrektor ds. naukowo – konserwatorskich Muzeum Zamkowego. Przedpołudniową sesję moderował ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM, redaktor naczelny "Studiów Elbląskich". W wypowiedziach wypełniających wszystkie przerwy pomiędzy kolejnymi referatami dzielił się swoimi rozważaniami i zachęcał do głębszej refleksji m.in. słowami „Taka sesja uwrażliwia nas na to co jest niepowtarzalne, tajemnicze, (…) na to, co jest indywidualnym, jednostkowym wydarzeniem”.

Z wykładem „Drzwi kościelne jako brama wiary” wystąpił ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Knapiński, rozważając problematykę przekazu wiary przez sztukę. W przeglądzie form drzwi kościelnych i programu ikonograficznego poruszył temat fenomenu drzwi jako elementu kulturowego, którego nie można zrozumieć bez teologii. Dr hab. Aneta Kramiszewska w wykładzie „Witaj bramo wzniosłej tajemnicy… Witaj kluczu Królestwa Chrystusa… Maryjna metafora bramy w średniowieczu…” skupiając się na maryjnej symbolice bramy, na metaforycznych i symbolicznych aspektach hasła „brama, wrota” kościoła wykazała jak funkcjonuje symbol także w ikonografii chrześcijańskiej.

Wspomniane wyżej dwa wystąpienia oraz kolejne, rozpatrujące odniesienie artystycznego przekazu zawartego w strefie przejścia, drzwi do przekazu źródłowego zostały zarejestrowane przez TV Malbork i w całości udostępnione http://www.tvmalbork.pl/artykuly/kultura,38/vi-konferencja-naukowa-w-cyklu-spotkanie-malborski,4152.html (cz.I i II). Szerzej zostały upublicznione referaty dr Przemysława H. Dorszewskiego „Geneza treści kwater Drzwi Gnieźnieńskich. Narracja źródeł pisanych czy interpretacja twórcy?”, mgr Tomasza Bogdanowicza „Portale kaplicy św. Anny w narracji biblijnej”, dr Bogny Jakubowskiej „Ptaki w średniowiecznym dramacie końca świata”, ilustrowany miniaturami kodeksów. W krótkim fragmencie sfilmowano wystąpienie dr hab. Christofera Herrmanna, prof. UG „Hierarchia w założeniach architektonicznych Pałacu Wielkich Mistrzów w Malborku”, rozpatrujące system funkcji przestrzennych tej reprezentacyjnej budowli, natomiast w całości (cz. VII) upubliczniono ożywioną dyskusję jaka zawiązała się po wygłoszeniu wszystkich referatów, podczas której padło wiele cennych uwag.

Szerzej nad tematem aranżowania przestrzeni w odniesieniu do określonego programu ideowo – funkcjonalnego zatrzymali się dr Adam Soćko „Programy heraldyczne w dekoracji późnogotyckich kościołów parafialnych w Kraśniku i Chodlu”, mgr Piotr Pajor „Brama przeszłości. Fasada zachodnia kolegiaty w Wiślicy, a program historyczny w mecenacie Kazimierza Wielkiego”, mgr Joanna Utzig „Katedralny „kostium” fary – późnogotycka dekoracja fasady zachodniej kościoła św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy”, dr Jakub Adamski „Relikwiarzowy program architektoniczny fary św. Katarzyny w Brodnicy”, a także w nieco innym kontekście dr Kazimierz Pospieszny „Portal bramy wjazdowej na Zamek Wysoki w Malborku”. Zaprezentowane na konferencji wykłady zostaną opublikowane w „Studiach Elbląskich”, druk planowany jest na rok przyszły.

Za organizację odpowiadała mgr Wiesława Połom-Jakubowicz, sekretarz oraz inicjatorka cyklu Spotkań Malborskich.

NS