PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Konferencja spotkania malborskieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / KOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU

KOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum przy naszej instytucji. Obradom tego najważniejszego gremium opiniującego działalność Muzeum przewodniczył szef Rady dr hab. Michał Woźniak. Obecni poza tym byli profesorowie: Marian Arszyński, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Tadeusz Jurkowlaniec i Andrzej Kadłuczka, dyrektorzy: dr Marek Rubnikowicz i dr inż. Jerzy Litwin, a także mgr Bogdan Donke i dr inż. Zenon Duda oraz cały zespół dyrekcyjny Muzeum Malborskiego.

Tematem obrad był omówienie działalności Muzeum w mijającym roku oraz plan zamierzeń na rok 2017. Członkowie Rady Muzeum zatwierdzili zarówno sprawozdanie z 2016 r., jak i plan Muzeum na rok przyszły. Zebrani podjęli m.in. uchwałę :

Rada Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę w której wyraża satysfakcję i uznanie dla działań Dyrekcji i pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku związanych z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w zespole kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, kaplicy pod wezwaniem św. Anny i Wieży Kleszej. Prace wykonano dochowując najwyższych standardów wykonawczych, merytorycznych i naukowych i mogą one służyć za modelowy przykład zastosowania procedur i rozwiązań konserwatorskich nie tylko w skali ogólnopolskiej. Pracom konserwatorskim towarzyszyła także działalnośćpopularyzatorska, która obejmowała organizację konferencji, sympozjów i seminariów oraz działalność wydawniczą, dokumentującą przyjęty i realizowany model prac remontowo-konserwatorskich.

NS