PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąKonferencja spotkania malborskiePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Konferencja „Dewocja i kult w państwie krzyżackim”

 

14.11.2013 r. Muzeum Zamkowe w Malborku Ośrodek Konferencyjny KARWAN
 
dewocja
 
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej Dewocja i kult w Państwie Krzyżackim, która odbędzie się dnia 14 listopada br. w ośrodku konferencyjnym Muzeum Zamkowego w Malborku „Karwan”. W kwietniu 2013 r. została otwarta wystawa sztuki średniowiecznej Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku. Ekspozycja ta stanowi nie tylko prezentację zbiorów muzeum, ale przede wszystkim jest opowieścią o pobożności wieków średnich postrzeganej z perspektywy sztuki tej epoki. Podjęcie tego tematu na wystawie osadzonej w murach krzyżackiego zamku, skłoniło pracowników Muzeum do ponownego przyjrzenia się w szerszej perspektywie kwestii kultu świętych i religijności średniowiecznej na terytorium państwa zakonnego w Prusach.
W temat debaty chcemy włączyć kwestie średniowiecznej teologii, doktryn religijnych, kultu świętych, prywatnej dewocji, jak również artystycznych, czy literackich przejawów religijności. Dewocją nazywamy pobożność i gorliwość w wypełnianiu religijnych praktyk oraz wszelkie aspekty religijności nakierowane „do wewnątrz”, a więc kondycję duchową wiernych i myśl religijną. Słowem kult chcemy zaś objąć to, co w religijności zwrócone „na zewnątrz”, materialne świadectwa i obiekty czci, a więc przede wszystkim sztukę sakralną, także te jej wytwory, które poza religijnym, miały charakter ideologiczny czy propagandowy.
 
 PROGRAM
 
10:00 – Otwarcie konferencji przez Mariusza Mierzwińskiego – dyrektora
Muzeum Zamkowego w Malborku
moderator: dr hab. Janusz Hochleitner, prof.UWM w Olsztynie (wicedyrektor MZM)
10:10 – dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK (IHiA UMK Toruń)
Święci jako patronowie obiektów sakralnych w państwie zakonnym w Prusach
10:30 – mgr Monika Czapska (MZM)
Proweniencja figury Chrystusa w Ogrójcu w świetle najnowszych badań
10:50 – dr Juliusz Raczkowski (IZiK UMK Toruń)
Kult i ikonografia św. Marii Magdaleny w państwie zakonnym w Prusach
11:10 – dr hab. Anna Paner, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Polityczny i dewocyjny fenomen kultu świętego Wita
 
11:30 – 12:00 – przerwa
 
moderator: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof.UWM w Olsztynie (red. nacz.“Studiów Elbląskich”)
12:00 – dr Marta Kowalczyk (UWM Olsztyn)
Eucharystia w centrum życia duchowego bł. Doroty z Mątów
według przekazu „Liber de festis” Mistrza Jana z Kwidzyna
12:20 – dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Postacie świętych kobiet w źródłach biograficznych bł. Doroty z Mątów Jana z Kwidzyna
12:40 – dr Monika Jakubek-Raczkowska (IZiK UMK Toruń)
,, AMORIS SAGITTAE ET SPICULA".
Cielesne aspekty mistyki bł. Doroty z Mątów – próba reinterpretacji
13:00 – mgr Alicja Grabowska-Lysenko (IZiK UMK Toruń)
Dekoracja drzwiczek sakramentarium w Mątowach Wielkich jako przyczynek do rozważań nad pobożnością eucharystyczną ludu wiejskiego w Prusach
 
13:20 – 13:40 – dyskusja
 

Organizatorzy:
                        logo       logo                                                                                                       

 

NS