PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku60-lecie Biennale

Wydarzenia / Międzynarodowa konferencja naukowa: Grunwald-Tannenberg-Zalgiris 1410-2010

Do pobrania:
Program konferencji Grunwald-Tannenberg-Zalgiris 1410-2010 (pdf)

Grunwald-Tanneberg-Zalgiris 1410-2010

Grunwald-Tanneberg-Zalgiris 1410-2010. Historia-tradycja-polityka

Tak brzmi tytuł międzynarodowej konferencji, która w dniach 20-24 września 2010 roku odbyła się w Malborku i w Krakowie.

Organizatorami konferencji są: Muzeum Zamkowe w Malborku, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zamek Królewski na Wawelu oraz Rada Miasta Krakowa.

Było to jedno z ważniejszych wydarzeń na mapie międzynarodowych obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Zaproszenie na nią przyjęli najwybitniejsi badacze zajmujący się problematyką wielkiej wojny, bitwy Grunwaldzkiej i jej tradycji oraz wykorzystaniem w polityce i propagandzie. Głos zabrali naukowcy polscy skupieni wokół wielkich ośrodków akademickich – Krakowa, Gdańska, Torunia, Szczecina, Kielc, Siedlec. Efekty swoich badań przedstawią także badacze z Niemiec (z Kolonii, Poczdamu, Lipska, Kilonii), Szwecji (Göteborga) Białorusi (Mińska), Litwy (Wilna, Siauliai), Francji (Lyonu), Stanów Zjednoczonych (Monmouth).

Znawcom i miłośnikom nauk humanistycznych, a w szczególności mediewistom nie trzeba przybliżać sylwetek prelegentów. Warto wymienić nazwiska takie jak: prof. dr Udo Arnold, prof. dr Sven Ekhdal, prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, prof. dr Sylvain Gouguenheim, prof. dr Klaus Militzer, prof. dr hab. Grażyna Stachówna, dr hab. Roman Czaja, dr hab. Adam Szweda, dr hab. Sławomir Jóźwiak, dr hab. Sobiesław Szybkowski, dr hab. Lidia Korczak, dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. Maria Starnawska, prof. dr Werner Paravicini i wielu innych. Uczestnicy konferencji zastanowili się wspólnie nad dziedzictwem świata, który wtedy odchodził, nad tymi wszystkim ideami, które ożywiały ówczesnych ludzi, nad dzisiejszym wymiarem tamtych wydarzeń.

W Malborku przeprowadzona została część średniowieczna. Można było wysłuchać referatów o społecznych oraz gospodarczych skutkach bitwy i wielkiej wojny. Podjęta została również tematyka samych zamków krzyżackich jako podstawy ugruntowania się władzy krzyżackiej. Uwaga została poświęcona także dyplomacji poprzedzającej bitwę grunwaldzką.

Tematyka tradycji grunwaldzkiej, miejsca Grunwaldu w muzyce, literaturze i sztukach plastycznych podjęta została w Krakowie. Mowa była i o dziejach pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, o przedstawieniach bitwy w przedstawieniach kronikarzy i hagiografów, o sylwetce króla Jagiełły i księcia Witolda w literaturze starobiałoruskiej, o poemacie Bellum Prutenum, o literackich wyobrażeniach bitwy pod Grunwaldzkiej u Sienkiewicza, Przyborowskiego, Kraszewskiego, o filmie Aleksandra Forda, będącym ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza, jak i o pieśni „Bogurodzica” i jej miejscu w świadomości Polaków. Mury zamku w Malborku, zamku na Wawelu oraz Sali Rady Miasta Krakowa były gościnnymi gospodarzami, świadkami spotkania i dyskusji naukowców, dla których bitwa sprzed sześciuset lat zajmuje ważne miejsce w dorobku zawodowym i niejednokrotnie jest pasją życia. Konferencja miała na celu nie tylko podsumowanie dotychczasowych badań nad bitwą grunwaldzką i jej tradycją, lecz także wyznaczenie nowych kierunków badań.

Językami konferencji były polski, angielski i niemiecki. Konferencja była w całości tłumaczona symultanicznie.

Tłumaczenie symultaniczne zapewnia VIVALANG nowoczesne biuro tłumaczeń | www.vivalang.pl
 

Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu oraz Rada Miasta Krakowa

 

 Rok Grunwaldzki na zamku w Malborku

NS