PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku uczestniczy w kampanii "Puste Ramy"

Muzeum Zamkowe w Malborku uczestniczy w kampanii "Puste Ramy"

Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z innymi placówkami muzealnymi w całej Polsce uczestniczy w zainicjowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów projekcie pod nazwą "Puste Ramy". Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie i uwrażliwienie społeczeństwa w kwestii strat dóbr kultury poniesionych przez państwo polskie w wyniku działań wojennych, a jak podają organizatorzy "popularyzacja tej tematyki, szczególnie poprzez prezentację wizerunków utraconych obiektów, może przyczynić się do ich rozpoznania i odnalezienia – sprawić, by puste ramy i gabloty ponownie zapełniły się dziełami sztuki".

 

W przypadku zamku w Malborku dokładne szacowanie liczby strat wojennych jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, ze względu na brak zachowanych spisów czy inwentarzy większości przedwojennych zbiorów. Na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej, źródeł drukowanych i materiałów ikonograficznych przyjmuje się, iż zbiory zamku przed wojną liczyły kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Liczba strat wojennych wraz ze zidentyfikowanymi obiektami rozproszonymi w krajowych i zagranicznych instytucjach może stanowić nawet 40–50 % tychże zbiorów.

 

W naszym muzeum odnajdą Państwo dwie plansze przygotowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, które w syntetyczny sposób wprowadzają w istotę projektu, a także prezentują instytucję w nim uczestniczącą. W przestrzeni wystawowej kompleksu zamkowego przy niektórych obiektach, lub też grupie obiektów, pojawią się dodatkowo 2 rodzaje tabliczek z identyfikacją graficzną dzieło utracone oraz dzieło odzyskane, które mają służyć oznaczeniu na galerii dzieł odzyskanych, ewentualnie miejsc po dziełach utraconych.

 

Zapraszamy Państwa do odnajdywania tabliczek (których ze względów oczywistych i praktycznych będzie niewiele) i zaznajamiania się ze stratami wojennymi zamku w Malborku. Wiedzę na ten temat uzupełnimy serią informacji o utraconych/odzyskanych dziełach w przestrzeni internetowej i w mediach społecznościowych naszego muzeum. Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.straty.zamek.malbork.pl, w całości poświęconej stratom wojennym zamku malborskiego i nie tylko.

NS