PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet 60-lecie BiennaleSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Wydział Historyczny UG, Muzeum Zamkowe w Malborku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na nowy kierunek studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych pracą nad ochroną dziedzictwa kulturowego

Wydział Historyczny UG, Muzeum Zamkowe w Malborku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na nowy kierunek studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych pracą nad ochroną dziedzictwa kulturowegoWydział Historyczny UG, Muzeum Zamkowe w Malborku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na nowy kierunek studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych pracą nad ochroną dziedzictwa kulturowegoWydział Historyczny UG, Muzeum Zamkowe w Malborku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na nowy kierunek studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych pracą nad ochroną dziedzictwa kulturowego

 

Wydział Historyczny UG, Muzeum Zamkowe w Malborku i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na nowy kierunek studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych pracą nad ochroną dziedzictwa kulturowego

 

 

Studia Podyplomowe „Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka” prowadzone są przez Wydział Historyczny UG. Partnerem strategicznym, współtworzącym program jest Muzeum Zamkowe w Malborku, dzięki czemu absolwenci uzyskują preferencje przy zatrudnieniu w trzech oddziałach Muzeum Zamkowego w Malborku. Drugim partnerem Studiów jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

 

Studia adresowane są w szczególności do pracowników muzeów, instytucji sprawujących opiekę nad zabytkami wykorzystywanymi do celów turystycznych oraz pozostałych instytucji kultury, a także do wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem, ochroną i potencjałem turystycznym dziedzictwa kulturowego.

 

Studia dla praktyków przygotowane przez praktyków: kadra dydaktyczna Studiów Podyplomowych składa się z pracowników muzeów oraz interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z kilku wydziałów UG.

-O utworzenie studiów podyplomowych związanych z muzealnictwem i ochroną dziedzictwa zabiegałem przez kilka lat. Zrozumienie znalazłem u Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Arkadiusza Janickiego, za co jestem bardzo wdzięczny. To kolejna droga dzielenia się kompetencjami pracowników naszego Muzeum i ważny etap w budowaniu jego marki. Jestem przekonany, że nasze wieloletnie doświadczenia w zakresie muzealnictwa, edukacji, konserwatorstwa oraz obsługi masowego ruchu turystycznego, w połączeniu z wiedzą teoretyczną będą istotnym kapitałem dla każdego, kto zdecyduje się na podjęcie wyzwania i rozpoczęcie studiów. Bardzo do tego zachęcam.- komentuje dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku z oddziałami w Kwidzynie i Sztumie.

 

Plan studiów obejmuje szereg przedmiotów zgrupowanych w pięciu blokach tematycznych: Kształtowanie się regionu Morza Bałtyckiego – przedmioty ukazujące dzieje i kulturę regionu Morza Bałtyckiego w ujęciu chronologicznym; Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego; Zarządzanie i finansowanie w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa; Muzealnictwo oraz Dziedzictwo kulturowe regionu Morza Bałtyckiego. Plan zajęć obejmuje wizyty studyjne w muzeach oraz zajęcia terenowe. W programie zaplanowano bardzo różnorodne zajęcia: -Szczególny nacisk chcę położyć na ochronę morskiego dziedzictwa kulturowego, w tym wraków statków i portów znajdujących się na dnie Bałtyku. Podkreślić należy w tym świetle długofalowe skutki prawne ratyfikacji przez RP w 2021 r. konwencji UNESCO o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego. Zależy mi, aby historycy, archeolodzy i specjaliści innych dziedzin mieli wiedzę o potencjale zabytków związanych z morską historią Polski – mówi dr Rober Domżał, Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 

Studia mają formę niestacjonarną, obejmują 270 godzin zajęć i trwają dwa semestry. Warunkiem uczestnictwa w Studiach Podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia (licencjackich). Ten nowatorski program Studiów Podyplomowych wyposaży absolwenta w szeroką wiedzę z zakresu współczesnego muzealnictwa, zagadnień prawnych związanych z ochroną zabytków, pozyskiwania funduszy na działalność związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz organizacją imprez turystycznych.

 

Program studiów został ułożony tak, aby odpowiadać na współczesne wyzwania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Kierownik Studiów Podyplomowych, dr Michalina Petelska z UG podkreśla: -Tworząc program tych Studiów skupiliśmy się na najbardziej praktycznych i aktualnych aspektach funkcjonowania muzeów. Dlatego do programu Studiów został wprowadzony przedmiot Praca z migrantami w muzeach. Podczas tych zajęć zaprezentowane zostaną wzory dobrych praktyk związanych z udostępnianiem muzeów uchodźcom z Ukrainy oraz wszystkim migrantom-.

Szczegółowy plan studiów, informacje o opłacie i rekrutacji w zakładce Studia / Studia podyplomowe na stronie: historia.ug.edu.pl

 

NS