PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Konferencja spotkania malborskie60-lecie BiennaleNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wystawa czasowa: II Światowy Kongres Obrońców Pokoju 16-22.XI.1950 r.

Przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim
1 grudnia 2011 – 29 lutego 2012

 

Głównym założeniem wystawy jest prezentacja zachowanych źródeł archiwalnych mogących odzwierciedlić część historii Polski w latach powojennych.

Wystawa eksponuje plakaty wykonane przez młodzież szkolną oraz pracowników zakładów przemysłowych, branży handlowych, odzieżowych, rad związkowych, pracowników fabryk. Zawierają one meldunki i rezolucje potwierdzające poparcie dla Wodza mas pracujących całego świata – Józefa Stalina oraz skierowane do delegatów na II Światowy Kongres Obrońców Pokoju. Młodsze dzieci szkolne przysyłały życzenia dla delegatów, starsza młodzież oprócz celebrowania pokoju, wypisywała zagadnienia, które miały pojawić się podczas obrad Kongresu. Były to: krytyka i potępienie kapitalistycznych rządów brytyjskich i amerykańskich, żądanie zakazu używania broni atomowej, powszechnego ograniczenia zbrojeń i remilitaryzacji Niemiec, wycofania obcych wojsk z Korei, zaniechania wszelkiej propagandy wojennej i ukarania wszystkich zwolenników wojny oraz tych, którzy do niej dążą.

Wystawa przedstawia skuteczność i sukces propagandy szerzącej psychozę wojenną i przedstawiającej państwa zachodnie jako agresorów (w związku z konfliktem na Półwyspie Koreańskim).

Ekspozycje tworzy wyselekcjonowana dokumentacja z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku, z zespołu nr 248 Powiatowy Komitet Obrońców Pokoju, uzupełniony biuletynem informacyjnym opisującym okoliczności zorganizowania Kongresu jak i jego obrady oraz znaczenie w tle wydarzeń historycznych.

Wystawa składa się z 25 wyselekcjonowanych obiektów z zespołu Powiatowy Komitet Obrońców Pokoju, nr 248. Plakaty wykonane są techniką wielokolorową. Językiem dominującym jest język polski, ale znajdują się także plakaty czy też listy napisane w językach: francuskim, niemieckim, włoskim, czeskim, słowackim oraz chińskim. 

 

Wystawę przygotowały pracownice Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku: Joanna Pustułka i Justyna Górska.
 

NS