PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąKonferencja spotkania malborskieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / XIV Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego

Karwan
24-25 września 2011

 

24 i 25 września w Karwanie odbędzie się XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego.

Turniej rozegrany zostanie na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim, po 30 min na partię dla każdego z graczy.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne (za zajęcie pierwszych dziesięciu miejsc) oraz puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc.

Ponadto wręczonych zostanie dwanaście nagród specjalnych za miejsca 1-3 w kategoriach: najlepsza kobieta, Zawodnicy z rankingiem 1999 lub niższym, Juniorzy (urodzeni w 1993 roku lub młodsi) oraz najlepszy zawodnik-członek klubu MDK Malbork, najlepsze dziecko (urodzone w 2001 lub później) i najlepszy oldboy (urodzony w 1951 lub wcześniej).

Warunkiem przyznania nagród jest sklasyfikowanie w danej z kategorii min. 4 zawodników. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, nagrody specjalne będą przyznawane w kolejności kategorii przedstawionych w komunikacie. Nagrody pieniężne i specjalne nie będą dzielone, w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje punktacja pomocnicza: Bucholtz skrócony, Bucholtz pełny, Berger, progres, losowanie.

------

Uczestnictwo i opłaty:
Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł, pod warunkiem dokonania wpłaty przelewem do dnia 20 września 2011 na konto: Miejskiego Domu Kultury w Malborku, pl.Słowiański18,
Bank BPH nr konta: 14 1060 0076 0000 3210 0019 3740 z dopiskiem: turniej – Zamek 2011.

Możliwe jest opłacenie wpisowego gotówką na sali gry przed odprawą techniczną w dniu 24 września – obowiązuje wpisowe o podwyższonej wysokości tj: 50 zł.
Zawodnicy z tytułem GM i WGM są zwolnieni z wpisowego.

Zgłoszenia: Za pomocą formularza na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_2475/
na adres email: jotes[at]go2.pl,

lub pisemnie na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Słowiański 18, 82-200 Malbork.

 

NS