PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoTrasa zielonaOtwarcie wystawStraty wojenne

Bilety / Bilety indywidualne

 

Turysta indywidualny – cennik

 

Wysokość opłat jednorazowego wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku na:

 

Trasa historyczna

Oferta dostępna od czwartku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00; ostatnie wejście o godz. 13.00.

 

Trasa obejmuje zwiedzanie całego zamku - częściowo pokrywa się z Trasą zieloną. Zwiedzanie odbywa się obowiązkowo z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Opłata jest uwzględniona w cenie biletu wstępu.

Przewodnik dostępny jest w języku polskim, w innych językach lub na wyłączność za dopłatą - patrz WARTO WIEDZIEĆ*

Audioprzewodnik dostępny jest w językach: polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, litewskim, czeskmi, węgierskim lub dostosowana dla rodzin z dziećmi w językach: polskim, angielskim.
 

Bilet normalny - 47,00 zł

 

Bilet ulgowy - 37,00 zł

 

Bilety rodzinne (2 + 2) – 158,00 zł

 

Bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny

 •  normalny – 24,00 zł
 •  ulgowy – 22,00 zł

KUP ONLINE

_________________

 

* WARTO WIEDZIEĆ

Turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku mają możliwość indywidualnego zwiedzania z przewodnikiem w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim (francuskim, czeskim i ukraińskim w miarę dostępności).

Koszt opłaty przewodnickiej wynosi 250,00 zł plus bilet wstępu w cenie:

       Normalny 37,00 zł/os

       Ulgowy 27,00 zł/os

Oferta dostępna tylko w kasie biletowej.

 

 

Trasa zielona

Oferta dostępna w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9.00-16.00 - ostatnie wejscie o godz. 15.00 oraz od czwartku do niedzieli w godz. 13.15-16.00 - ostatnie wejscie o godz. 15.00.

 

Zwiedzanie odbywa się obowiązkowo z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Opłata jest uwzględniona w cenie biletu wstępu.

 

Przewodnik dostepny jest w języku polskim, w innych językach lub na wyłączność za dopłatą - patrz WARTO WIEDZIEĆ*

 

Audioprzewodnik dostępny jest w językach: polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim,

 

 

 

Bilet normalny - 20,00 PLN

 

Bilet ulgowy - 15,00 PLN

 

KUP ONLINE

------------

 

UWAGA!!!

Każdy poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku. Zwiedzanie Trasą zieloną. Obowiązuje opłata 10,00 PLN za przewodnika lub wypożyczenie audioprzewodnika.

 

______________________

 

* WARTO WIEDZIEĆ

Turyści odwiedzający Muzeum Zamkowe w Malborku mają możliwość indywidualnego zwiedzania z przewodnikiem w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim (francuskim, czeskim i ukraińskim w miarę dostępności).

Koszt opłaty przewodnickiej wynosi 250,00 zł plus bilet wstępu w cenie:

       Normalny 10,00 zł/os

       Ulgowy 5,00 zł/os

       

Oferta dostępna tylko w kasie biletowej.

 

Regulamin zwiedzania

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.