PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa „Bursztynowe Opus Pauliny Binek” od 6 czerwca w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Regulamin zwiedzania

 

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.

 1. Muzeum jest czynne 7 dni w tygodniu w godz. 9.00 – 20.00.
 2. W poniedziałki w godz. 9.00-20.00 (ostatnie wejście o godz. 19.00.) dostępna jest wyłącznie Trasa Zielona obejmująca tereny zamkowe (Wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, krużganki, Gdanisko, tarasy, kaplicę grzebalną wielkich mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosę krytą, przejście pod Gdaniskiem i Międzymurze Zachodnie).
 3. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Trasą Zieloną. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik lub usługę przewodnicką w wysokości 10,00 zł.
 4. Od wtorku do niedzieli obowiązują bilety wstępu na Trasę Zwiedzania w godz. 9.00-17.00 :

1.Turyści indywidualni:

   1. bilet normalny – 60,00 zł
   2. bilet ulgowy – 40,00 zł
   3. posiadacze karty mieszkańca – 15,00 zł
   4. bilety rodzinne (2 + 2) – 180,00 zł
   5. bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:
    • bilet normalny – 40,00 zł
    • bilet ulgowy – 25,00 zł

                        f.  dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny

    W cenę biletu wliczona jest opłata przewodnicka lub oplata za audio przewodnik.

2.   Grupy zorganizowane:

a. bilet normalny – 50,00 zł

                           b. bilet ulgowy – 30,00 zł

c. bilet szkolny  – 15,00 zł

    Obowiązkowo dodatkowa opłata przewodnicka w wysokości 250,00 zł od grupy za   

     przewodnika w języku polskim lub w języku obcym (jęz. angielski, jez. niemiecki, jęz.  

    rosyjski). Liczebność grupy nie może przekroczyć 30 osób.

7. Od wtorku do niedzieli w godz. 17.15-20.00 obowiązują bilety wstępu na Trasę Zieloną:

                1.   Turyści indywidualni:

a. bilet normalny – 30,00 zł

b. bilet ulgowy   – 20,00 zł

c. posiadacze karty mieszkańca – 15,00 zł

d. bilety rodzinne (2+2) – 90,00 zł

e. bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodzinny:

    • bilet normalny – 20,00 zł
    • bilet ulgowy – 15,00 zł

f. dzieci do 7 lat wstęp bezpłatny

W cenę biletu wliczona jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik.

2. Grupy zorganizowane:

a. bilet normalny – 20,00 zł

b. bilet ulgowy   – 10,00 zł

Obowiązkowa dodatkowa opłata przewodnicka w wysokości 250,00 zł od grupy za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy nie może przekroczyć 30 osób.

8.  Orientacyjny czas zwiedzania:

 • Trasa Zwiedzania około 3 godziny
 • Trasa Zielona około 1,5 godziny

         9.  Na każdą godzinę zwiedzania sprzedawana jest limitowana ilość 400 szt. biletów.

10. Ze względów bezpieczeństwa, Muzeum można zwiedzać wyłącznie z

      audioprzewodnikiem lub przewodnikiem.

      11. Bilet wstępu „3 Zamki” upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku,

     Kwidzynie i Sztumie. Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od

     wtorku do niedzieli Zamku w Malborku z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem,  

     Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem oraz Zamku w Sztumie bez

    audioprzewodnika.

             Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne w godz. 9.00-19.00 (ostatnie wejście o

             godz. 17.00), Zamek w Kwidzynie dostępny w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o    

             godz. 16.00), Zamek w Sztumie dostępny w godz. 9.00-17.00 (ostatnie wejście o

             godz16.00).

             Koszt biletu wstępu wynosi:

a. bilet normalny – 80,00 zł

b. bilet ulgowy – 50,00 zł

    12.  Od 9 czerwca do 17 września w każdą środę, czwartek i piątek o godz. 21.00    

           zapraszamy na nocne zwiedzanie w grupach 20- osobowych.

           Zwiedzanie trwa 1,5 godz. i prowadzi terenami zamkowymi przez dziedzińce,

           tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe.

          Ilość miejsc na nocne zwiedzanie jest ograniczona do 120. Zakup biletów w kasie

          biletowej, online lub w biletomacie, a po godzinie 19.00 zakup biletów tylko         

          online lub w biletomacie (opłata wyłącznie kartą płatniczą).

          Punkt zbiórki i formowanie grup- budynek/plac - Kasy Muzeum (Wały von   

          Plauena).

                   1. Bilet wstępu na nocne zwiedzanie dla turystów indywidualnych z

                       przewodnikiem w jęz. polskim

   a. bilet normalny – 40,00 zł

   b. bilet ulgowy– 30,00 zł

  2. Bilet wstępu na nocne zwiedzane dla turystów indywidualnych z

      przewodnikiem w jęz. obcym (jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski)  

      dostępny w każdy piątek w czerwcu, lipcu i sierpniu. Turyści obcojęzyczni  

      zobowiązani są do zakupu biletu najpóźniej do godz. 20.00 (czas potrzebny na

      zamówienie przewodnika):

a. bilet normalny – 40,00 zł

b. bilet ulgowy – 30,00 zł

3. Grupy zorganizowane (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):

- telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

                                  - e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl

                    a. opłata ryczałtowa dla grup do 10 osób z przewodnikiem na wyłączność w jęz.

                        polskim – 600 zł

                    b. opłata ryczałtowa dla grup do 10 osób z przewodnikiem na wyłączność w jęz.

                        obcym (jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski) – 600 zł

13.Bilety wstępu do Muzeum są dostępne w kasach biletowych, biletomacie oraz online.  

      Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

14. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi

       przed zakupem biletów.

15. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

16. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

17. Na terenie Muzeum należy zachować bezpieczne, 2-metrowe dystanse pomiędzy

       zwiedzającymi.

      18. We wnętrzach obowiązuje zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczek. Dotyczy

             zarówno zwiedzających, jak i pracowników obsługi ruchu turystycznego.

      19. W przypadku zwolnienia z obowiązku zasłaniania ust i nosa wymagane będzie

            okazanie stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.

20. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez

      organizatora na trasie zwiedzania.

21. Na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający mają prawo wykonania

     fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

22. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez  

       pracowników Służb ochrony i pracowników Muzeum.

23. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:

a. dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych

b. wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za      

    barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się,  

    ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla

    ludzi i obiektu

c. wnoszenia broni palnej,

d. wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

e.  wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm ( uwaga:

     przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo   

     skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż),

   1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
   2. palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
   3. jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach,
   4. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
   5. śmiecenie na terenach zamkowych.

24.W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu.

25. Na terenie Muzeum, przy bramie głównej, znajduje się przechowalnia wózków    

       dziecięcych.

       26. Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt, dostępna w  

             okresie od 01 kwietnia do 30 września. Regulamin korzystania z przechowalni

             dostępny jest na stronie www.zamek.malbork.pl.

27. Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum. Jednak z powodu wąskich i  

      krętych korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu  

      utrudnione.

28. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką

      osoby dorosłej.

29. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do

       niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i

         sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

30. Z uwagi na nawierzchnię brukowaną i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum

       należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.

31. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach

      bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych

      Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

32. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i

      mienia ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób

      nieprzestrzegających zasad zwiedzania wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku.

33. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni

      okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone

       na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl.

34. W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na COVID-

       19, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do

        natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do

        Muzeum w tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres:

        techline@zamek.malbork.pl.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
 2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail:
  sekretariat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
 5. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie on-line lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.