PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Regulamin zwiedzania

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.
1.    Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu.
2.    Ze względów bezpieczeństwa Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem.
3.    W poniedziałki dostępna jest wyłącznie Trasa Zielona obejmująca tereny zamkowe (Wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplica grzebalna wielkich mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosa kryta i Międzymurze Zachodnie).
Od 01.10.2021 r. w poniedziałki Trasa Zielona dostępna w godz. 9.00-16.00, ostatnie wejście o godz. 15.00.
4.    Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik lub przewodnika w wysokości 10 zł.
5.    Od wtorku do niedzieli ruch turystyczny odbywa się Trasą Historyczną obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe.
Trasa Historyczna jest dostępna:
 - we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 9.00-15.00, ostatnie wejście o godz. 13.00,
- w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-16.00, ostatnie wejście o godz. 14.00.
    6.   Na Trasę Historyczną obowiązują bilety wstępu z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem w
          cenie:
1) Turyści indywidualni:
a)    bilet normalny –  60,00 zł
b)    bilet ulgowy     –  40,00 zł
c)    posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 15,00 zł
d)    posiadacze karty wolontariusza- 15, 00 zł
e)    bilety rodzinne (2 + 2) – 180,00 zł
f)    bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodzinny:
- bilet normalny –  40,00 zł
- bilet ulgowy    –   25,00 zł
g)    wstęp bezpłatny – dzieci do 7 lat
W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik.
2) Turyści grupowi:
a)    bilet normalny –    50,00 zł
b)    bilet ulgowy     –    30,00 zł
c)    bilet szkolny     –    15,00 zł
Obowiązkowa dopłata przewodnicka od grupy w wysokości 250,00 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym.
Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób w okresie obowiązywania
obostrzeń pandemicznych. W grupie z przewodnikiem nie może być więcej niż 15 osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

7. Od wtorku do niedzieli dostępna jest również  Trasa Zielona.
- od wtorku do piątku Trasa Zielona dostępna w godz.13.15-16.00, ostatnie wejście o godz. 15.00.
- w soboty i niedziele Trasa Zielona dostępna  w godz. 14.15- 16.00, ostatnie wejście o  godz. 15.00
8.  Wysokość opłat jednorazowego wstępu z audio przewodnikiem lub z przewodnikiem na
Trasę Zieloną wynosi:
1)Turyści Indywidualni:
a)    bilet normalny – 20,00 zł
b)    bilet ulgowy     – 15,00 zł
c)    posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 15,00 zł
d)    posiadacze karty wolontariusza- 15,00 zł
e)    bilety rodzinne (2+2) – 65,00 zł
f)    bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodzinny:
- bilet normalny   – 15,00 zł
- bilet ulgowy       – 10,00 zł
g)    wstęp bezpłatny – dzieci do 7 lat
W cenę biletu wliczona jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik.
2) Turyści grupowi:
a)    bilet normalny – 15,00 zł
b)    bilet ulgowy      – 10,00 zł
Obowiązkowa dopłata przewodnicka w wysokości 250,00 zł od grupy za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób w okresie obowiązywania obostrzeń pandemicznych. W grupie z przewodnikiem nie może być więcej niż 15 osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
9. Bilet wstępu „3 Zamki” upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie.
Bilet na „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem, zamku w Kwidzynie z audio przewodnikiem oraz zamku w Sztumie bez audioprzewodnika i bez przewodnika.
Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz.15.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz.15.00).
Koszt biletu wynosi:
a)    bilet normalny – 80,00 zł
b)    bilet ulgowy – 50,00 zł

10. Na każdą godzinę zwiedzania Muzeum dostępna jest limitowana ilość 400 szt. biletów.
11. Bilety wstępu do Muzeum są dostępne w kasach biletowych, w biletomatach oraz online.  
      Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.
12. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi   
      przed zakupem biletów.
13. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
14. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
15. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób w okresie obowiązywania
      obostrzeń pandemicznych. W grupie z przewodnikiem nie może być więcej niż 15 osób
      niezaszczepionych przeciwko COVID-19.
16. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego obsługa wystaw ma obowiązek indywidualnie    
regulować ilości zwiedzających w danym pomieszczeniu, co może powodować krótkie   
przestoje w niektórych przestrzeniach zamku.
17. Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego we wnętrzach
obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczek.
18. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy zarówno zwiedzających, jak i pracowników
obsługi ruchu turystycznego.
19. W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa wymagane będzie okazanie
stosownego dokumentu lub zaświadczenia lekarskiego.
20. Obowiązkowe jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez
 organizatora na trasie zwiedzania.
21. Przy wejściu do Muzeum dokonywany jest pomiar temperatury przy użyciu kamery
      termowizyjnej.
22. Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 prosimy o zabranie ze sobą kodów QR dla umożliwienia ewentualnej weryfikacji w celu ustalenia liczebności poszczególnych grup zgodnie z Pkt 15.
23. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:
a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych
b)    wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu
c)    wnoszenia broni palnej
d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
e)    wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)
f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych
h)    jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach
i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
j)    śmiecenie na terenach zamkowych

24. Na terenie Muzeum jest możliwość organizacji sesji zdjęciowej do prywatnego użytku po
wykupieniu zezwolenia w kasie biletowej w cenie 150 PLN.
25. Na terenie Muzeum, w szyi bramnej przy bramie głównej, znajduje się przechowalnia
wózków dziecięcych.
26. W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu.
27. Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt, dostępna w okresie od
01 kwietnia do 30 września po okazaniu książeczki zdrowia zwierzęcia i zakupionego biletu do Muzeum. Regulamin korzystania z przechowalni dostępny jest na stronie www.zamek.malbork.pl
28. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
29. Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych  
       przejść, korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.
30. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do
niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności
ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
31. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy
zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
32. Na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania
 fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich
33. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników
służb ochrony i pracowników Muzeum.
34. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych
Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.
35. Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia
ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku.
36.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni
okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na
stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl
37.  W przypadku stwierdzenia zachorowania wśród pracowników Muzeum na Covid-19,
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego zamknięcia Muzeum. Osoby, które kupiły bilet wstęp do Muzeum w
tym terminie otrzymają pełny zwrot kosztów pisząc na adres: techline@zamek.malbork.pl


Postanowienia końcowe:

1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl
i w kasach Muzeum.
2.    Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3.    Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.
4.    Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl oraz rezerwacja@zamek.malbork.pl
5.    Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.
6.    Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.