PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
PlebiscytWystawa „Ruiny i odbudowa w obiektywie Macieja Kilarskiego” 20 kwietnia ‒31 grudnia 2022 r. Sala wystaw czasowych, tzw. Łaźnia na Zamku ŚrednimStraty wojenneOferta edukacyjna MZM dla ukraińskich uchodźców wojennych

Regulamin zwiedzania

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.

1. Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu.

2. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem.

3.  Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety  

wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik lub za przewodnika w wysokości 15 zł. W poniedziałki Trasa Zielona dostępna jest w godz. 9.00-20.00, ostatnie wejście o godz. 18.30.

Trasa Zielona prezentuje tereny zamkowe, wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec 

Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplicę grzebalną Wielkich Mistrzów,   cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosę krytą i Międzymurze Zachodnie. 

 4.  Od wtorku do niedzieli ruch turystyczny odbywa się Trasą Historyczną obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe.

Trasa Historyczna  jest dostępna  w godz. 9.00-19.00, ostatnie wejście o godz. 17.00. 

5.  Na Trasę Historyczną obowiązują bilety wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem w cenie:

1) Turyści indywidualni:

a) bilet normalny –  70 zł

b) bilet ulgowy –  50 zł

c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł

d) posiadacze karty wolontariusza - 20 zł 

e) bilety rodzinne (2 + 2) – 220 zł

f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

  - bilet normalny – 50 zł

  - bilet ulgowy – 30 zł 

g) dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny

  W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik. 

 

2) Turyści grupowi:

a) bilet normalny – 55 zł

b) bilet ulgowy – 35 zł

c) bilet szkolny – 20 zł

Obowiązkowa dopłata przewodnicka od grupy w wysokości 250 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób. 

Grupy wyposażone w system guide - tour mogą liczyć do 40 osób.  

6.  Od wtorku do niedzieli dostępna jest również Trasa Zielona w godz.17.15-20.00, ostatnie wejście 

 o godz. 18.30.

  7.  Wysokość opłat jednorazowego wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem na 

Trasę Zieloną wynosi:

 

1) Turyści Indywidualni:

a) bilet normalny – 30 zł

b) bilet ulgowy – 20 zł

c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł

d) posiadacze karty wolontariusza - 20 zł 

e) bilety rodzinne (2+2) – 90 zł

f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

- bilet normalny – 20 zł

- bilet ulgowy – 15 zł 

g) dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny 

W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik. 

 

2) Turyści grupowi:

a) bilet normalny – 25 zł

b) bilet ulgowy – 15 zł

Obowiązkowa dopłata przewodnicka w wysokości 250 zł od grupy za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób.

Grupy wyposażone w system guide - tour mogą liczyć do 40 osób.

8. Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

Bilet  „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku Trasą Historyczną 

z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem  oraz zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 19.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 -17.00  (ostatnie wejście o godz. 16.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

Koszt biletu wynosi:

a) bilet normalny – 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

 

 9. Zapraszamy na Nocne Zwiedzanie.

Zwiedzanie trwa 1,5 godz. i prowadzi terenami zamkowymi przez dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe. Zwiedzanie w grupach 20 - osobowych.

  1. W okresie 1 kwietnia – 31 maja Nocne zwiedzanie odbywa się we wtorek, środę, czwartek i  piątek o godz. 20.00 wyłącznie na podstawie indywidualnego zamówienia - (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):

  •  telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

  •  e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl

  2.  W okresie 1 czerwca – 16 września zapraszamy w każdą środę, czwartek i piątek o godz. 21.00

Zakup biletów w kasie biletowej, online lub w biletomatach, a po godz.19.00  zakup biletów tylko online lub w biletomatach.

3.  W okresie 19 września – 31 grudnia Nocne zwiedzanie odbywa się we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 18.00 wyłącznie na podstawie indywidualnego zamówienia - (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):

  •  telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

  •  e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl

4.  Bilet wstępu dla turystów indywidualnych z przewodnikiem w jęz. polskim 

 - bilet normalny – 50 zł 

 - bilet ulgowy –  40 zł 

 - dzieci do lat 7 bezpłatnie 

 W cenę biletu wliczona jest opłata za przewodnika.

5.  Nocne zwiedzanie dla turystów indywidualnych z przewodnikiem w jęz. obcym ( jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski) dostępne tylko w czerwcu, lipcu i sierpniu w każdy piątek o godz.21.00.

Turyści obcojęzyczni zobowiązani są do zakupu biletu najpóźniej do godz. 20.00 (czas potrzebny na zamówienie przewodnika) 

- bilet normalny –  50 zł

- bilet ulgowy –  40 zł

  - dzieci do lat 7 bezpłatnie 

 W cenę biletu wliczona jest opłata za przewodnika

 6. Grupy zorganizowane (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):

  •  telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

  •  e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl

a) opłata ryczałtowa dla grup liczących do 10 osób z przewodnikiem na wyłączność (w jęz. polskim, w jęz. angielskim, niemieckim lub rosyjskim) wynosi 600 zł  

b) grupy liczące powyżej 10 osób  - bilet normalny 50 zł /os., bilet ulgowy 40 zł /os.

7.  Punkt zbiórki i formowanie grup, rozpoczęcie zwiedzania - budynek/plac - Kasy Muzeum (Plac 60-lecia MZM).

10. W okresie 15 czerwca – 18 września dostępna jest wieża zamkowa. Zakup biletu w kasie przy 

wejściu na wieżę: 

 -  normalny bilet wstępu - 12 zł 

 -  ulgowy bilet wstępu - 10 zł

11. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł 

12. W poniedziałki i po godzinach otwarcia Muzeum na zamówienie zwiedzających możliwe jest otwarcie 

wystawy lub wnętrza za dodatkową opłatą 400 PLN plus 23 % VAT  za każda wystawę lub wnętrze.

13. Na każdą godzinę zwiedzania Muzeum dostępna  jest limitowana ilość 500 szt. biletów w 

 sekwencjach co 30 min. po 250 biletów.

14. Bilety wstępu do Muzeum są dostępne w kasach biletowych, w biletomatach oraz online. 

 Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

15. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

16. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

17. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem 

biletów.

18. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób. Grupy wyposażone w system  guide - tour mogą liczyć do 40 osób.

19. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na trasie  zwiedzania.

 20. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośne zachowania, stwarzanie sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu

c) wnoszenia broni palnej

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm ( uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

j) śmiecenie na terenach zamkowych

21.  Na terenie Muzeum jest możliwość organizacji sesji zdjęciowej do prywatnego użytku po wykupieniu   zezwolenia w kasie biletowej w cenie 200 zł. 

22.  Na terenie Muzeum Zamkowego w  Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania bezpłatnie fotografii pamiątkowych i filmów  amatorskich.

23.  W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu.

24.  Na terenie Muzeum, w szyi bramnej za bramą główną, znajduje się bezpłatna przechowalnia  

wózków dziecięcych.

25.  Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt dostępna w okresie od

  1  kwietnia do 30 września po okazaniu zakupionego biletu do Muzeum i książeczki zdrowia zwierzęcia. Regulamin korzystania z przechowalni dostępny jest na stronie www.zamek.malbork.pl

26.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

27.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych przejść,  

korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.

28.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do 

 niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności 

ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

29.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy 

 zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.

30.  Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów. 

31. Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo   zakupu biletów ulgowych. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych  dokumentów.

32. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach 

bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych 

Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

34.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających 

zasad zwiedzania  Muzeum Zamkowego w Malborku.

35.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na 

stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl

i w kasach Muzeum.

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 41/2022 z dnia 27.04.2022 r.

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku 

w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”. 

1.  Ruch turystyczny na Zamku w Sztumie  odbywa się trasą turystyczną prowadzącą przez skrzydło   południowe zamku oraz dziedziniec zamkowy. 

2.  Poniedziałek jest dniem zamkniętego Muzeum - dostępny jest tylko dziedziniec w godz. 9.00-17.00. 

3.  Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum i dziedzińca w godz. 9.00-17.00

(ostatnie wejście o godz. 16.00). Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie  

pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.

4.  Od środy do niedzieli dostępny jest dziedziniec i  Muzeum w godz. 9.00-17.00 (ostatnie 

wejście o godz. 16.00).

W tych dniach obowiązują bilety wstępu: 

a) bilet normalny z audioprzewodnikiem – 20 zł 

b) bilet ulgowy z audioprzewodnikiem –  17 zł 

c) bilet normalny bez audioprzewodnika – 10 zł 

d) bilet ulgowy bez audioprzewodnika - 7 zł

e) bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 71 zł 

f) bilety rodzinne (2+2) bez audioprzewodnika – 30 zł

g) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny z audioprzewodnikiem:

- bilet normalny – 15 zł

- bilet ulgowy –  10 zł 

 h) posiadacze karty wolontariusza - 15 zł

  i)  dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny 

5.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

Bilet na „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku trasą historyczną z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli  w godz. 9.00 - 19.00 (ostatnie wejście o godz. 17.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 - 17.00  (ostatnie wejście o godz. 16.00).  Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 -17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

  Koszt biletu wynosi:

a) bilet normalny – 100 zł

  b) bilet ulgowy – 70 zł 

 

6.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł 

7.  Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora przy wejściu do Muzeum. 

8.  W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników 

 służb ochrony i pracowników Muzeum. 

9.  Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie  prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

10.  Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed 

zakupem biletów. 

11.  Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

12.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej. 

13.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

14.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do 

niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

15.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum , ale z powodu wąskich korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.

16. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu. 

17. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

18. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum. Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w cenie 120 zł.

19.  Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy: 

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych, 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,

c) wnoszenia broni palnej, 

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 

e) wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż), 

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 

h) jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, 

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

j) śmiecenie na terenach zamkowych

20.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia 

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum.

21. Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo zakupu biletów ulgowych. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów.

22. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia

  opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów. Osoby zwolnione z opłat muszą pobrać bilet bezpłatny w kasie Muzeum.

23. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni   okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie  

internetowej www.zamek.malbork.pl

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl

i w kasach  Muzeum.

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.  

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl  oraz w kasie Muzeum.  

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi  zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów  gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 41/2022 z dnia 27.04.2022 r.

 

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W KWIDZYNIE

ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Zamku w Kwidzynie, mieszczącego się przy ul. Katedralnej 1, 82-500 Kwidzyn, zwanego dalej „Muzeum”. 

1. W  poniedziałek Muzeum jest nieczynne. 

2. Zapraszamy do Muzeum od wtorku do niedzieli.

3. Muzeum jest otwarte w godz. 9:00-17:00. Ostatnie wejście o godz. 16:00. 

4. Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1 godz. 

5. Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia nie są pobierane opłaty za bilety wstępu, 

a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.  

6.  Od środy do niedzieli obowiązują bilety wstępu: 

a) bilet normalny z audioprzewodnikiem — 26 zł 

b) bilet ulgowy z audioprzewodnikiem — 20 zł 

c) bilet normalny bez audioprzewodnika – 16 zł

d) bilet ulgowy bez audioprzewodnika  - 10 zł

e) bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 86 zł

f) bilety rodzinne (2+2) bez audioprzewodnika – 46 zł

g) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

- bilet normalny – 20 zł

- bilet ulgowy – 15 zł

h)  posiadacze karty wolontariusza - 15 zł

 i)  dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny

7.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki” upoważniający do zwiedzania trzech zamków w 

 Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

 Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania od wtorku do niedzieli 

 Muzeum Zamkowego w Malborku Trasą Historyczną z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem, 

Zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz Zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.  

Muzeum Zamkowe w Malborku jest dostępne od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 - 19.00 (ostatnie 

wejście o godz. 17.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 - 17.00 

(ostatnie wejście o godz. 16.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

Koszt biletu „ 3 Zamki ” wynosi:

a) bilet normalny - 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

8.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł

9.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

10. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na

 trasie zwiedzania. 

11. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników służb ochrony   i pracowników Muzeum. 

12. Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie

 transakcji finansowych kartami płatniczymi. 

13. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów. 

14.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej. 

15. Teren zamku jest chroniony i monitorowany. Każda osoba zwiedzająca Muzeum 

proszona jest o stosowanie się do określonych zasad bezpieczeństwa. 

16. Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy: 

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych, 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu, 

c) wnoszenia broni palnej, 

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, 

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż), 

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, 

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach, 

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

j) śmiecenie na terenach zamkowych. 

17.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, jednak z powodu trudnych przejść,

korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione. 

18.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych

 miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz

 poruszających się na  wózkach inwalidzkich. 

19. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia, Muzeum należy zwiedzać 

w  odpowiednim obuwiu. 

20. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.

21. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum. Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w wysokości 120 zł.

22.  Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo

  zakupu biletów ulgowych po przedłożeniu dokumentu uprawniającego do zniżki.

23. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów .

24.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia 

ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania Muzeum.

25.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej www.zamek.malbork.pl 

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl i w kasie Muzeum. 

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.kwidzyn.pl oraz w kasach Muzeum. 

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl 

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.