PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku

Edukacja muzealna / Szkoły Ponadpodstawowe i Szkoły Ponadgimnazjalne

 

Styl gotycki w architekturze.

Wyjaśnienie nazwy styl gotycki, poznanie czasu i miejsca powstania. Wprowadzenie pojęć: sklepienie krzyżowo-żebrowe, maswerk, łuk ostry, rozeta, zwornik. Zajęcia uwzględniają także cechy obronne zamku.

Styl gotycki na przykładzie zamku malborskiego
Święci patroni.

Poznanie średniowiecznej rzeźby sakralnej. Kształt, materiał, sposób wykonania, narzędzia rzeźbiarza. Wprowadzenie pojęcia polichromia, tryptyk, pentaptyk. Odczytywanie na podstawie rzeźb imion świętych patronów i ich atrybutów.
Temat realizowany na podstawie opracowanych kart zadaniowych.
 


Historia budowy i rozbudowy zamku (druga połowa XIII wieku do pierwszej połowy XV wieku).

Poznanie lokalizacji, sposobu budowania oraz przemian architektonicznych zamku od czasu powstania do połowy XV wieku. Zapoznanie z  detalem architektonicznym (ćwiczenia praktyczne).

Wielka Wojna z Zakonem w latach 1409-1411.

Przyczyny i przebieg Wielkiej Wojny z Zakonem. Postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego. Oblężenie Malborka w czasie wojny.


Wojna trzynastoletnia.

Przyczyny, przebieg i skutki wojny trzynastoletniej dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Malborka. Wjazd króla Kazimierza Jagiellończyka do zamku.Broń i uzbrojenie od średniowiecza do renesansu.

Omówienie różnych rodzajów broni średniowiecznej oraz uzbrojenia ochronnego na przykładzie bogato wyposażonej wystawy militariów. Obalenie mitów i legend na przykładach replik broni i uzbrojenia.


Między Wschodem a Zachodem, ewolucja broni i uzbrojenia w średniowiecznej Europie.

Poszukiwanie wpływów kultur Wschodu i Zachodu w kształtowaniu się broni i uzbrojenia w średniowieczu. Porównanie kultur na obszarze dawnego Królestwa Polskiego i państwa zakonu krzyżackiego na przykładzie bitwy pod Legnicą ( 1241 r.) i bitwy pod Grunwaldem (1410)

 Apokalipsa malborska.

Odkrywanie treści siedmiu malowideł naściennych przedstawiających fragmenty Apokalipsy według Św. Jana. Krótka historia powstania tekstów biblijnych, interpretacja symbolicznej literatury apokryficznej.

Kamienna Biblia Pauperum.

Odnajdywanie biblijnych źródeł wybranych przedstawień detalu architektonicznego i ich teologiczna interpretacja w kontekście działalności zakonu krzyżackiego.

Średniowieczny eksplorator biblijny.

Jak powstały księgi biblijne, autorstwo i język Pisma Świętego, poruszanie się w przestrzeni tekstu biblijnego za pomocą sigli, kamienie milowe historii zbawienia, rola tekstów natchnionych w codzienności zakonu krzyżackiego.

Symbolika biblijna.

Odczytywanie i interpretacja niektórych elementów symboliki biblijnej na terenie zamku. Pogłębianie umiejętności posługiwania się Pismem Świętym – odnajdywanie źródeł przedstawień.

Kościół w średniowieczu.

Ukazanie kulturotwórczej roli Kościoła. Pogłębienie wiedzy o katedrze gotyckiej, wnikniecie w jej symbolikę, odczytanie idei, których stała się nośnikiem. Odnajdywanie elementów gotyckich na terenie zamku oraz ich interpretacja. Nauka śpiewu gregoriańskiego.

Młodzież na zamku

 

 


 

 

 

NS