PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Godziny otwarcia / Nocne zwiedzanie - oferta chwilowo niestostępna

 

 


 

UWAGA!!! Oferta chwilowo niedostępna

 

Zapraszamy Ciebie na niezwykłą wędrówkę po malborskim zamku, gdzie magia iluminowanych średniowiecznych murów pozostawi na Tobie niezapomniane wrażenie. Zamek poznasz w towarzystwie przewodnika w stroju krzyżackim. Z nami przemierzysz dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe ( trasa NOCNEGO ZWIEDZANIA ZAMKU jest fragmentem trasy DZIENNEGO ZWIEDZANIA ZAMKU).

TERMINY:
Nocne zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim:
Godz. 18.00

w każdy czwartek i piątek ( z wyłączeniem 8.10)

 

CENY BILETÓW:

Zwiedzanie z przewodnikiem:
 

Bilety indywidualne w j. polskim:
•    bilet normalny- 40,00 PLN 
•    bilet ulgowy- 30,00 PLN
                                                                                                                                                                   

Bilety grupowe

•    opłata ryczałtowa dla grup do 10 osób z przewodnikiem na wyłączność - 600,00 PLN


ZAKUP/REZERWACJA  BILETÓW:

Turyści indywidualni:
•    w systemie online 
•    w Kasie Muzeum

•    w biletomacie   UWAGA! opłata wyłacznie kartą płatniczą


Grupy zorganizowane ( rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):
•    telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)
•    e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl


 

 

WAŻNE INFORMACJE:
•    Ilość miejsc na nocne zwiedzanie jest ograniczona!

•    Po godzinie 17.00 zakup biletów online lub w biletomacie (opłata wyłącznie kartą płatniczą)
•    Początek zwiedzania o godz. 18.00
•    Punkt zbiórki i formowanie grup - budynek / plac - Kasy Muzeum (Wały von Plauena)
•    Czas zwiedzania – 1,5h
•    Zwiedzanie w grupach 20 osobowych

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania


BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE:
•    młodzieży uczącej się
•    nauczycielom
•    wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, ośrodków i schronisk dla nieletnich
•    emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
•    osobom odznaczonym Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury

Osoby, którym przysługują ww. ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.