PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Godziny otwarcia / Światło i Dźwięk - oferta chwilowo niedostępna!!!

OFERTA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA!!!

 

Dziedziniec Zamku Wysokiego nocą

Nad brzegiem Nogatu – na wschodniej krawędzi pradoliny Wisły, między horyzontem a otwartym niebem – trwa magiczny zamek. Zdawać by się mogło, że to gigantyczny okręt, który płynie przez przestrzenie czasu nad równiną Wielkich Żuław, nad wodami ciemnej rzeki.
Nocą, kiedy cichną głosy świata, mury tej warowni snują swe wspomnienia.
Posłuchajmy opowieści murów, choć zapewne każdy z nas usłyszy trochę inne słowa
i każdy zobaczy odmienne obrazy i cienie.

M.Stokowski, Legendy i opowieści Zamku Malbork


KRZYŻEM I MIECZEM
ŚWIATŁO I DŹWIĘK NA ZAMKU W MALBORKU

Serdecznie zapraszamy na nocną wizytę w Zamku i pełne wrażeń spotkanie z jego historią.

W spektaklu głosu swego użyczyli:
Piotr Fronczewski, Igor Śmiałowski, Marek Walczewski, Krzysztof Chamiec, Gustaw Holoubek, Mariusz Dmochowski, Marek Dąbrowski, Daniel Olbrychski, Władysław Hańcza, Stanisław Zaczyk, Tadeusz Jastrzębowski, Jan Świderski, Ryszard Baciarelli, Janusz Bukowski, Jolanta Rusek, Magda Zawadzka, Roman Wilhelmi, Bogusz Bilewski, Damian Damięcki, Lech Ordon, Józef Nowak, Jerzy Karaszkiewicz, Mieczysław Pawlikowski, Saturnin Żórawski, Kazimierz Wichniarz, Marian Kociniak


W dniu 16 maja 2020r. nie będzie widowiska pt. ,,Światło i Dźwięk" ze względu na imprezę pod nazwą ,,Noc w Muzeum".

W dniach 24 i 25 lipca 2020 widowiska pt. ,,Światło i Dźwięk" odbędą się po nocnych inscenizacjach ,,Oblężenie Malborka 2019" tj. o godzinie 23.30.

 

 

 

SPEKTAKLE ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, SOBOTY I NIEDZIELE

ZBIÓRKA PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO MUZEUM.

Minimalna liczba osób na spektaklu - 10 osób
Maksymalna liczba osób na spektaklu - 150 osób

W przypadku większej frekwencji niż 150 osób uczestnicy zostaną przeniesieni na kolejny spektakl, odbywający jeden po drugim.

 

APLIKACJA - SPEKTAKL ŚWIATŁO I DŹWIĘK:

w j.polskim (pobierz)
w j.angielskim (pobierz)
w j. niemieckim (pobierz)
w j.rosyjskim (pobierz)

 

TERMINY/GODZINY SPEKTAKLI:
1-31 maja - 21.30

01 maja - 31 maja - 21.30
►czerwiec - lipiec - godz. 22.00
►1 - 15 sierpnia - godz. 21.30
►16 - 31 sierpnia - godz. 21.00
►1 - 15 września - godz. 20.00

 

ZAKUP/REZERWACJA BILETÓW: 

Turyści indywidulani:
►w systemie online
►w Kasie Muzeum

►w biletomacie ( po godz. 19.30 UWAGA!!! płatnośc tylko kartą)

 

Grupy zorganizowane:
►w systemie online
►w Kasie Muzeum
e-mailowo:  j.orlowski@zamek.malbork.pl
 

 

Ceny biletów:
►bilet normalny: 22,00 PLN
►bilet ulgowy:12,00 PLN


Bilet ulgowy przysługuje:
► młodzieży uczącej się
► nauczycielom
► wychowawcom placówek oświatowych, opiekuńczych, zakładów, ośrodków i schronisk dla nieletnich
► emerytom i rencistom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
► osobom odznaczonym Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury

Osoby, którym przysługują ww. ulgi prosimy o okazanie stosownych dokumentów.

Spektakl trwa około 55 minut.


Zamówienia prosimy kierować na adres:
Muzeum Zamkowe w Malborku
82-200 Malbork, ul. Starościńska 1

kom.: +48 512 205 651, email: j.orlowski@zamek.malbork.pl
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.