PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku60-lecie Biennale
07-03-2018

Informacje / „GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - OCHRONA I KONSERWACJA” 20-22 marca 2018 r.

 Z UWAGI NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ. BRAK MIEJSC!!!

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

wraz

z Muzeum Zamkowym w Malborku

 

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową  

 

                                                  „GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - OCHRONA I KONSERWACJA”

20-22 marca 2018 r.

Muzeum Zamkowe w Malborku (Ośrodek Konferencyjny Karwan)

 

Pod patronatem Honorowym pani dr hab.  MAGDALENY GAWIN prof. IH PAN - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji: prof. dr hab. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA - Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Idea Konferencji

Zastosowanie gliny w budownictwie znane jest od  najdawniejszych czasów.  Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów, obiektów gospodarczych, jako mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych, itp. Decydowały o tym jej walory techniczne oraz łatwość obróbki. Na przestrzeni wieków glina, jako uniwersalny materiał budowlany, znalazła swoje miejsce w tradycji architektonicznej. W Europie budownictwo z surowej gliny przeżywało swój renesans w wieku XVIII i XIX. Podobnie w Polsce, budownictwo gliniane rozwijało się przez cały XIX wiek oraz na początku XX wieku. Po zniszczeniach II Wojny Światowej glinę stosowano powszechnie w odbudowie miast i wsi. Era cementów ,betonów, wielkiej płyty, która nastała w latach 50-tych XX wieku, spowodowała  zahamowanie zainteresowania budownictwem z gliny. Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym. W krajach zachodnich powrót do zainteresowania gliną wywołał lawinowy rozwój stosowania tego materiału w najnowocześniejszych rozwiązaniach architektonicznych

Jednakże z zaniepokojeniem obserwujemy stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji  zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą problematyką. Jak ocalić to tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na konserwatorów zabytków aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? Jak odtworzyć ginące zawody? Jak rozpowszechnić wiedzę o powrocie do rodzimych technologii konserwacji budownictwa z udziałem gliny?  Między innymi  tej problematyce ma być poświęcona  organizowana Konferencja.

 

Obrady Konferencji toczyć się będą w 3 sesjach tematycznych:

   1.  Glina w tradycji polskiego budownictwa - rys historyczny, przykłady

   2.  Konserwacja obiektów konstrukcji mieszanej: glina/drewno

   3.  Tradycyjne technologie z użyciem gliny: tynki, polepy, klepiska, izolacje.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka - Prezes ZG SKZ, przewodniczący Komitetu
 2. dr hab. Radosław Barek - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
 3. mgr Dariusz Barton - warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków
 4. mgr Tomasz Błyskosz - kierownik oddziału terenowego NID w Gdańsku
 5. mgr Katarzyna Braun - kierownik działu konserwacji zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, członek ZG SKZ
 6. dr hab. Janusz Hochleitner - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w-ce dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 7. mgr Mirosław Jonakowski - kurator ds. konserwacji architektury w Muzeum Zamkowym w Malborku
 8. dr inż. Ryszard Jurkiewicz - BTM Jurkiewicz - rzeczoznawca SKZ
 9. mgr Agnieszka Kowalska - pomorski wojewódzki konserwator zabytków
 10. mgr Mariusz Mierzwiński - Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
 11.  mgr Jacek Rulewicz - sekretarz Generalny SKZ
 12. mgr Ewa Stanecka - zachodniopomorski wojewódzki konserwator zabytków, członek ZG SKZ
 13. mgr Jerzy Szałygin - Narodowy Instytut Dziedzictwa, wiceprezes ZG SKZ
 14. dr hab. inż Jarosław Szewczyk - prof. Politechniki Białostockiej

 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: specjalistów państwowych i samorządowych służb ochrony zabytków, konserwatorów praktyków, konserwatorów skansenów, przedstawicieli instytucji ochrony zabytków, konserwatorów diecezjalnych, ekspertów, przedstawicieli wyższych uczelni, jak również firm  konserwatorskich

 

Informacje organizacyjne

 • Uczestnictwo w konferencji wymaga rejestracji poprzez załączony formularz zgłoszeniowy - przesłany drogą mailową na adres: 

r.panfil@zamek.malbork.pl                           

tel. kontaktowe:

sekretarz konferencji Rafał Panfil DKZ + 48 55 647 27 11, +48725622005

w nieprzekraczalnych terminach:

- do dnia 15 stycznia 2018 - dla uczestników zgłaszających referaty

- do dnia 15 lutego 2018 - dla uczestników bez referatów

 Ilość miejsc ograniczona - o udziale w konferencji decyduje  data zgłoszenia.

Organizatorzy potwierdzają uczestnictwo drogą mailową

 • Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty: obsługi konferencji, wyżywienia uczestników oraz zwiedzania.
 • Uczestnicy konferencji sami rezerwują i pokrywają koszty hoteli 20/21 i 21/22 marzec 2017 w Malborku.
 • Organizatorzy wynegocjowali preferencyjne ceny dla uczestników konferencji

        w następujących hotelach w Malborku  (na hasło: "konferencja konserwatorska")

Nazwa hotelu

 

Kontakt

Rodzaj pokoju

Cena 1 noclegu ze śniadaniem

 

HOTEL CENTRUM

 

 

Adres: Aleja Rodła 7,  82-200 Malbork

 

Telefon:  55 261 73 37,                        605 405 555

rezerwacja@hotelmalbork.pl

1-osobowy

 

2-osobowy            dla 1 osoby

 

 

2-osobowy

179PLN

 

179 PLN

 

 

220PLN

       

 

HOTEL GROT

 

Adres: Tadeusza Kościuszki 22,  82-200 Malbork

 

Telefon: 55 646 96 60,

601 707 654

info@grothotel.pl

1-osobowy

 

2-osobowy            dla 1 osoby

 

2-osobowy

150 PLN

 

150 PLN

 

 

200 PLN

 

 

HOTEL STARY MALBORK

 

Adres: 17 Marca 26-27, 82-200 Malbork

 

Telefon: 55 647 24 00,

603 125 468

hotel@hotelstarymalbork.com.pl

1-osobowy

 

2-osobowy            dla 1 osoby

 

2-osobowy

200 PLN

 

200 PLN

 

 

200 PLN

 

 

HOTEL EDMAR

 

Adres: Wałowa 19, 82-200 Malbork

 

Telefon: 881 313 312

pokoje@edmar.pl

2-osobowy            dla1 osoby

 

2-osobowy

90 PLN

 

 

140 PLN

 

 • Autorzy zgłoszonych referatów/prezentacji proszeni są o określenie, w której sesji tematycznej chcą wystąpić ( 1-3 wymienionej wyżej ), jak również w formularzu zgłoszeniowym w kilku zdaniach nakreślić tezy wystąpienia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 minut.
 • Organizatorzy przewidują wydawnictwo pokonferencyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS