PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a polityką60-lecie BiennaleSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
20-04-2018

Informacje / Zapraszamy do udziału w historycznym konkursie internetowym „Skarby Polski na Liście UNESCO”

 

W dniu 6 czerwca 1998 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania Certyfikatu UNESCO dyrektorowi Muzeum Zamkowego. Wydarzenie to było uwieńczeniem decyzji Komitetu UNESCO, który w grudniu 1997 roku zdecydował o wpisaniu Zamku krzyżackiego w Malborku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W związku z jubileuszem 20 – lecia upamiętniającego to historyczne wydarzenie Muzeum organizuje konkurs internetowy. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat obiektów z terenu Polski wpisanych na Listę UNESCO. Należy dodać, że doniosłość zamkowego jubileuszu w szczególny sposób podkreśla Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ustanowiony przez Parlament i Radę Unii Europejskiej oraz rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W konkursie przewidziano godne uwagi nagrody: trzy malowane ręcznie obrazy z widokiem zamku malborskiego oraz małe akwarele autorstwa Pana Mariana Jastrzębskiego z Nowego Dworu Gdańskiego, trzy wydawnictwa albumowe Polska. Skarby UNESCO (z aktualnym stanem obiektów wpisanych na Listę UNESCO) oraz trzy vouchery (maksymalnie dla 4 osób) na wybraną ofertę zamkową: zwiedzanie zamku, „Nocne zwiedzanie” lub widowisko „Światło i dźwięk”. Z oferty będzie można skorzystać w sezonie letnim 2018 roku (sezon rozpoczyna się 1 maja i kończy 30 września).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konkursie.

 

 

                                                                                                                                                                      WYNIKI KONKURSU

 

                                                                                                                                             

 

 

 

                

        I nagroda                            II nagroda                            III nagroda

      płótno, akryl                        płótno, olej                          płótno, akryl

         60x80 cm                           70x90 cm                              50x70 cm

                                                            

 

 

 

 

 

   

  akwarele

                                    

                                                       

 

 

REGULAMIN
INTERNETOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
PRZYGOTOWANEGO Z OKAZJI 20 ROCZNICY

WPISANIA ZAMKU MALBORSKIEGO

NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Temat: Skarby Polski na Liście UNESCO

Organizator: Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku

Patronat: Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

  1. konkursu jest popularyzacja wśród internautów wiedzy na temat obiektów z terenu Polski wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.

2. Konkurs rozpocznie się 14 maja 2018 roku o godzinie 12.00. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Muzeum Zamkowego w Malborku w dniu 6 czerwca 2018 roku.

3.Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 9 pytań w dniach od 14 do 25 maja oraz na jedno, dodatkowe pytanie, które ukaże się na stronie Muzeum w dniu 29 maja. Ono wyłoni zwycięzców konkursu.

4. Od 14 maja, codziennie (oprócz 19 i 20 maja), o godz. 12.00 na stronie Muzeum Zamkowego w Malborku (www.zamek.malbork.pl) pojawi się jedno pytanie.

5. Uczestnicy będą mieli 24 godziny na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Nadesłanie jej w późniejszym terminie, czyli po godz. 12.00 następnego dnia, nie będzie brane pod uwagę.

6. Każdą z odpowiedzi należy kierować na adres e–mail:
konkurs@zamek.malbork.pl

7. Tytuł e-maila powinien być skonstruowany według zasady:
KONKURS[spacja]numer odpowiedzi, np. KONKURS 1

8. Gwarancją identyfikacji poszczególnych uczestników konkursu będzie: adres e-mail, imię i nazwisko oraz miejscowość (bez pełnego adresu), które należy umieścić pod każdą odpowiedzią.

9. Informację o ewentualnych błędach uczestnik otrzyma dopiero po sprawdzeniu dziewięciu odpowiedzi w dniach 25 – 28 maja 2018 roku. Brak e-maila ze strony organizatora w podanych dniach jest równoznaczny z uznaniem tych odpowiedzi za prawidłowe.

10. W dniu 29 maja 2018 roku o godz. 18.00 pojawi się na stronie Muzeum ostatnie pytanie na które należy prawidłowo odpowiedzieć. Tym razem będzie liczył się czas. Trzy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi zostaną laureatami naszego konkursu. Każda z nich otrzyma namalowany na płótnie obraz z widokiem zamku malborskiego oraz małą akwarelę autorstwa Pana Mariana Jastrzębskiego, wydawnictwo albumowe Polska. Skarby UNESCO (z aktualnym stanem obiektów wpisanych na Listę UNESCO) oraz voucher (maksymalnie dla 4 osób) na wybraną ofertę zamkową: zwiedzanie zamku, Nocne zwiedzanie lub widowisko Światło i dźwięk. Z oferty będzie można skorzystać w sezonie letnim 2018 roku (sezon rozpoczyna się 1 maja i kończy 30 września).

11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej na swój adres e-mail w dniu 06 czerwca 2018 roku. Ich dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Muzeum.

12. W sytuacji, gdy zasady określone w Regulaminie konkursu okażą się niezrozumiałe należy kierować pytania do pracownika Działu Edukacji: Ewy Kasprzyk e.kasprzyk@zamek.malbork.pl tel. 55 647 09 84

13. Odpowiedzi na pytania należy szukać w wydawnictwach poświęconych obiektom UNESCO z terenów Polski, a w szczególności na stronach internetowych: Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl), Polskiego Komitetu ds. UNESCO (www.unesco.pl), Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO (www.liga-unesco.pl)

Wszystkim uczestnikom konkursu organizatorzy życzą powodzenia i wielu miłych wrażeń podczas poszukiwań odpowiedzi na pytania.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej interpretacji Regulaminu.

 

← Powrót
NS