PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w Malborku
15-06-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ustny w formie licytacji na udostępnienie gruntów położonych po zachodniej stronie Przedzamcza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (1 stanowisko) w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Usytuowanie stanowiska zaznaczono na planie sytuacyjnym (UWAGA: wyznaczone na planie zarysy stanowiska mają charakter orientacyjny, dokładne wytyczenie obszaru stanowiska odbędzie się w terenie po zakończeniu licytacji).
Powierzchnia stanowiska handlowego w miejscu oznaczonym na planie nr 5 nie może przekraczać 9 m2 (max. 3 x 3 m).
Stanowisko handlowe  musi być zorganizowane na wzór namiotów rycerskich.
Minimalna wysokość oferowanej miesięcznej opłaty (tj. cena wywoławcza) dla stanowiska handlowego oznaczonego na planie numerem 5 wynosi 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset) plus należny podatek VAT. 
Osoby korzystające z przyłącza elektrycznego Muzeum będą zobowiązani do pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50 zł brutto.
Licytację wygrywa osoba oferująca najwyższą opłatę miesięczną.
Minimalne postąpienie dla licytacji stanowiska wynosi 200 zł.
Licytacja odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum (sala konferencyjna w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN).
Zainteresowane osoby winny wpłacić w kasie Muzeum wadium w wysokości 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 20.06.2016 r. do godziny 9.00. Udział w licytacji mogą wziąć osoby, które wpłaciły wadium lub posiadają pełnomocnictwo od takiej osoby z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby, które wpłaciły wadium i nie dokonały co najmniej jednego postąpienia w licytacji tracą wpłacone wadium.
Po zakończeniu licytacji z kasy Muzeum nastąpi zwrot wadium osobom, które brały udział w licytacji, dokonały co najmniej jednego postąpienia i nie wygrały licytacji.
Wadium osób, które wygrały licytację zostanie zaliczone na poczet pierwszej opłaty. Osoba, która wygra licytację zobowiązana jest podpisać umowę, której treść jest załączona do ogłoszenia w terminie do 20.06.2016 r. pod rygorem utraty wadium.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania

← Powrót
NS