PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleEdukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne
09-05-2016

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż materiałów budowlanych (cegła gotycka, dachówka mnich).
 
Materiały budowlane można oglądać w dniu 11 maja w godzinach od 09.00 do 9.30.
Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemną ofertę z podaniem: nazwy, ilości szt. oraz deklarowaną cenę zakupu za 1 sztukę

Cena zakupu za 1 szt. używanej cegły gotyckiej nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.
Cena zakupu za 1 szt. używanej dachówki mnich nie może być niższa
niż 0,60 złotych netto plus należny podatek VAT.

 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Zamkowe w Malborku do dnia 16 maja 2016 roku do godziny 09:00 w kopertach z dopiskiem: „zakup materiałów budowlanych”, imię nazwisko, numer kontaktowy


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w Muzeum Zamkowym w Malborku
 
Kryterium oceny ofert: cena.
Sprzedaż i wydanie używanych materiałów budowlanych oferentom będzie następować kolejno według cen proponowanych w ofertach, bezpośrednio po ich otwarciu i sporządzeniu listy sprzedaży oraz zapłacie ceny zakupu.
Płatności należy dokonać w kasie Muzeum Zamkowego do dnia 17.05.2016r. do godz. 10.00, odbiór ww. materiałów budowlanych nastąpi w dniu 17.05.2016 r. o godz. 12.00.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 

← Powrót
NS