PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a polityką
07-03-2017

Ogłoszenia / Ogłoszenie

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania ofert na zakup materiałów budowlanych (dachówka mnich – 3137 szt.).

Materiały budowlane można oglądać w dniu 9 marca w godzinach
od 8.00 do 8.30.
Zainteresowani zakupem powinni złożyć pisemną ofertę z podaniem: ilości szt. oraz deklarowaną cenę zakupu za 1 sztukę
 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Muzeum Zamkowe w Malborku
 do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 09:00
w kopertach z dopiskiem: „zakup materiałów budowlanych”,
imię nazwisko, numer kontaktowy

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 10.00
w Muzeum Zamkowym w Malborku
 
Kryterium oceny ofert: cena.
Sprzedaż i wydanie zakupionych materiałów budowlanych oferentom będzie następować kolejno według cen proponowanych w ofertach, bezpośrednio po ich otwarciu i sporządzeniu listy sprzedaży oraz zapłacie ceny zakupu.

Muzeum Zamkowe w Malborku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

← Powrót
NS