PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWernisaż wystawy "Bohaterowie plebiscytu" na zamku w SztumieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"
10-05-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na wykonanie konserwacji starodruków

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie konserwacji 2 starodruków. Prace konserwatorskie są współfinansowane z dotacji Stowarzyszenia Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

 

1. Opis zadania:

Konserwacja 2 starodruków ze Zbioru Biblioteki MZM:

  1) XVI, II 3881; PAPROCKI Bartłomiej

    Gniazdo cnoty, stąd herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego,

   Ruskiego,  Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego y innych państw do tego Królestwa należących Książąt y

   Panów początek swoy maią, Druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1578. -  8 k. nlb., s. 1-1242, 2k. nlb.

  2) XVI, III, 3905; KROMER Marcin                      

   De origine et gestis Polonorum Libri XXX, Basel, Joannes Oporinus, 1555. - s. [6], 675-702, 1-672, [24].

Opis zabytków wraz z przewidywanym zakresem prac w załączniku pod ogłoszeniem.

2. Czas realizacji zadania:

Realizacja prac konserwatorskich nastąpi w siedzibie Wykonawcy.  Odbiór prac odbędzie się w siedzibie Muzeum w termie do: 3.12.2018 r. wraz z dokumentacją konserwatorską z tych prac (w 2 egzemplarzach w druku i w sztywnej oprawie introligatorskiej oraz 1 kopi elektronicznej).

3. Wymagania dla Wykonawcy:

Prace konserwatorskie objęte są prawem autorskim. Ze względu na rodzaj zabytków przeznaczonych do konserwacji Wykonawca powinien być specjalistą z zakresu konserwacji papieru i skóry oraz mieć doświadczenie w konserwacji zabytkowych ksiąg, w tym starodruków. Powinien wykazać się własną realizacją konserwacji co najmniej 2 starodruków i poświadczyć to odpowiednimi dokumentami (referencje, protokoły odbioru prac, dokumentacja konserwatorska).

4. Wytyczne do przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać: program prac konserwatorskich ze wskazaniem technologii, wycenę prac konserwatorskich oraz pozostałych kosztów oraz warunków gwarancji. W kosztorysie należy podać podstawę wyceny (cennika prac i parametrów cenotwórczych) oraz kwoty brutto do każdego etapu prac.

Starodruki można obejrzeć w siedzibie Muzeum po uprzednim umówieniu się na termin przeglądu.

                                                                           

Ofertę zawierającą powyższe informacje można składać do dnia 24.05.2018 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres:

Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork

– za pośrednictwem faksu, nr 55 647 08 03 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.ratuszna@zamek.malbork.pl

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Ratuszna, tel. 55 647 09 71, kom. 669 622 900 j.ratuszna@zamek.malbork.pl

 

 

Załącznik

 

 

1. PAPROCKI, Bartłomiej, Nr inw. XVI, II 3881

Gniazdo cnoty, stąd herby Rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego y innych państw do tego Królestwa należących Książąt y Panów początek swoy maią.

W Krakowie, Druk. Andrzeja Piotrkowczyka, 1578. -  8 k. nlb., s. 1-1242, 2k. nlb.

Opr.: Półperg. na tekturze, XIX w., oprawa oderwana od bloku książki.

 

Stan zachowania:

Książka po dawnej konserwacji: uzupełnione ubytki kart.

Brudne brzegi bloku. Świeże drobne przedarcia przy brzegach niektórych kart. Mocne brunatne plamy po zaciekach. Na przedzie blok odklejony od obwoluty na skutek rozerwania szwów. Niektóre karty w bloku przy szyciu rozklejone. Przy końcu bloku: 1 karta poplamiona czerwoną farbą (krwią?), kilka kart ma odcięte dolne krawędzie.

Nowy papier oprawy pożółkły, z plamami. Oprawa oklejona papierem z pergaminowymi narożnikami i grzbietem - pobrudzona, obtarta.

 

Zakres prac do wykonania (Konserwacja zachowawcza):

- Oczyszczenie oprawy

- Wymiana mocno pożółkłych kart początkowych i końcowych w bloku

- Usunięcie plam po zaciekach

- Naprawa uszkodzeń papieru, uzupełnienie przyciętych kart

- Nowe zszycie bloku

 

2. KROMER, Marcin, Nr inw. XVI, III, 3905

De origine et gestis Polonorum Libri XXX.

Basel, Joannes Oporinus, 1555. - s. [6], 675-702, 1-672, [24].

Prow.: 1. Joannes Kotarski (XVII w.), 2. Nicolai Szkolarski (XVII w.).

 

Stan zachowania:

Książka mocno zniszczona na skutek wilgotnych warunków przechowywania (plamy po zalaniu) łącznie z czynnikami biologicznymi (pleśnie, owady). Wygryzienia po szkodnikach w papierze i skórzanej oprawie okładki.

Oprawa wykonana z deseczek drewnianych oklejonych z zewnątrz tłoczoną skórą, drewno stoczone przez owady, ale się nie wysypuje. Tłoczenia na skórze słabo widoczne, obtarcia powierzchni, liczne ubytki i pęknięcia, zwłaszcza przy grzbiecie i na narożnikach. Z tyłu ubytki również w środkowej części oprawy. Skóra ulega wykruszaniu i rozwarstwianiu.

Blok: zacieki przy szyciu, szycie zachowane. Brak karty tytułowej. Brzegi bloku brudne.

Karty: liczne uszkodzenia papieru, zagięcia przy szyciu, pęknięcia, ubytki wzdłuż brzegów kart, sfalowania, dziury, zacieki. Środkowe karty w lepszym stanie. Przy końcu bloku mocne brunatne plamy. Karty początkowe i końcowe z błękitnego papieru (wtórne) – zażółcenie, sfalowanie, początkowa karta częściowo odcięta.

 

Zakres prac do wykonania (Konserwacja pełna):

- Dezynfekcja

- Demontaż skóry i jej konserwacja z uzupełnieniem ubytków

- Konserwacja drewnianej oprawy

- Oczyszczenie, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków papieru

- Rekonstrukcja karty tytułowej na podstawie innych egzemplarzy tego wydania

- Montaż drewnianej oprawy, przyklejenie skóry

 

Pliki do pobrania

← Powrót
NS