PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku
08-10-2018

Ogłoszenia / Ogłoszenie - sprzedaż samochodu Renault Master

OGŁOSZENIE 08.10.2018

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup Samochodu Ciężarowego do 3,5 tony marki Renault Master 2.8 DTI nr VIN VF1FDCCL525890440

 

1. Dane pojazdu

rok produkcji - 2001;

3 osobowy;

pojemność silnika - 2799m³ ;

moc silnika - 84 kW

rodzaj paliwa - diesel ;

skrzynia biegów – manualna 5 biegowa;

napęd – na przednią oś ;

kolor – Biały;

nadwozie typu – furgon;

dopuszczalna ładowność -1615 kg;

dopuszczalna masa 3500 kg;

ubezpieczenie OC ważne do - 08.01.2019r

przegląd techniczny - 26.01.2019r

przebieg - 279669 ( może ulec zmianie samochód w eksploatacji )

 

Samochód można oglądać w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku przy ul. Starościńskiej 1 w dniu 19.10.2018r. w godz. 11.00- 14.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512 205 650.

 

1 . Minimalna wysokość oferowanej ceny zakupu wynosi 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 25Października 2018 roku do godziny 13.00 w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku, 82-200 Malbork; ul. Starościńska 1, osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, oferta kupna Renault Master ”

3.Oferta zawierająca dane oferenta oraz proponowaną cenę zakupu winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.

4. Zainteresowane podmioty winny wpłacić w kasie Muzeum lub na konto nr 02 1130 1121 0006 5623 8620 0006 Muzeum wadium w wysokości 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych) w terminie do 24 Października 2018 roku do godziny 15.00. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wadium zostanie zwrócone podmiotom, których oferty nie zostały wybrane. Natomiast oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wadium zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25Października 2018 roku o godzinie 14:00 w siedzibie ogłaszającego tj. Muzeum Zamkowym w Malborku, w biurze Głównego Specjalisty ds. Administracji – w domu Steinbrechta, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.

6. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

7. Muzeum Zamkowemu w Malborku przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, a także unieważnienia przedmiotowego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

8. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest podpisać umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia, w terminie do dnia 30 Października 2018 roku pod rygorem utraty wadium. Zobowiązany jest ponadto, przed podpisaniem umowy wpłacić na konto Muzeum oferowaną kwotę za zakup samochodu . Pojazd zostanie wydany dla kupującego po wpłaceniu całej kwoty i podpisaniu umowy.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku jest Administratorem danych osobowych, które mogą być uzyskane w trakcie niniejszego postępowania lub realizacji zawartej w jego wyniku umowy.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa kupna – sprzedaży

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna RODO

← Powrót
NS