PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Warto wiedzieć / Baza noclegowa

KLASZTOREK - pokoje gościnne na zamku

ul. Starościńska 4

82-200 Malbork

tel. 055 647 08 02

e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl

 

 

EDMAR
ul. Wałowa 19

82-200 Malbork

tel. +48 881 313 312
fax +48 55 272 08 54

pokoje@edmar.pl

www.edmar.pl

 

Hotel Piast**
ul. Piastowska 3
82-200 Malbork
telefon: 55 272 25 25
e-mail: rezerwacje@hotelpiast.malbork.pl
www.hotelpiast.malbork.pl
 

Hotel DEDAL**
ul. Gen. de Gaulle'a 5
tel.: +48 55 272 68 50, +48 55 272 31 37,
+48 55 647 90 80, +48 55 647 90 82
email: hotel.dedal@wam.net.pl

 

Hotel CENTRUM MALBORK ***
Ul. Aleja Rodła 7,
82-200 Malbork , Polska

tel. +48 605 405 555    
e-mail: rezerwacja@hotelmalbork.pl
fax: +48 55 273 22 33

www.hotelmalbork.pl
www.facebook.com/HotelMalbork

 

Hotel GROT ***
ul. Kościuszki 22D
tel.: +48 55 646 96 60,
kom.: +48 601 707 654
e-mail: recepcja@grothotel.pl
www.grothotel.pl

 

Hotel MAJEWSKI **
ul. Daleka 125
tel.: +48 55 272 26 55, +48 55 272 26 53
tel./fax: +48 55 272 26 51
e-mail: hotel@hotel-majewski.pl
www.hotel-majewski.pl

 

Hotel PARKOWY
ul. Parkowa 3
tel.: +48 55 272 24 13 recepcja, +48 55 272 30 12 biuro
email: hotel@osir.malbork.pl
www.osir.malbork.pl/

 

Hotel STARY MALBORK ***
ul. 17-Marca 26-27
tel.: +48 55 647 24 00 recepcja, +48 55 647 24 12 biuro
email: hotel@hotelstarymalbork.com.pl
www.hotelstarymalbork.com.pl/

 

 

 

Więcej na temat hoteli w Malborku znajdziecie Państwo TUTAJ

 

 

Pensjonat u BŁAŻEJA II
ul. Lubelska 23
tel.: +48 55 272 30 81

 

Pensjonat PATRYK
ul. Rzemieślnicza 14
tel.: + 48 55 272 60 73

 

Pokoje gościnne U MAGDY
Al. Sprzymierzonych 48
tel.: +48 55 272 44 59
kom.: +48 609 667 097
www.umagdy.naszemiasto.pl/

 

Pokoje gościnne POD ZŁOTYM SŁOŃCEM
ul. Ogrodowa 11a
tel.: +48 506 876 403
email: spiotrm@o2.pl
www.pokoje-malbork.prv.pl

 

Pokoje gościnne NOGAT (przy zamku)
ul. Wałowa 18
tel.: +48 55 647 99 98
kom.: +48 606 316 269

 

Gościniec POD MARKIZAMI
ul. Porzeczkowa 1
tel.: +48 55 272 45 61
kom.: +48 695 757 276
email: gosciniec@gosciniecpodmarkizami.pl
www.gosciniecpodmarkizami.pl/

 

Dom Turysty NA SKARPIE
ul. Na Skarpie 4 b
tel.: + 48 55 270 93 73, +48 55 272 08 08
kom.: +48 606 316 269

 

Dom Wycieczkowy SATURN
ul. Słowackiego 75
tel./fax: +48 55 273 29 50
email: rezerwacja@saturn.malbork.pl
www.saturn.malbork.pl/

 

Camping Nogat nr 197
ul. Parkowa 3
tel.: +48 55 272 24 13
email: hotel@osir.malbork.pl
www.osir.malbork.pl/

 

Agroturystyczne Gospodarstwo Rolne
Aleksandra i Mariusz Reksa
82-200 Malbork, Kamionka 24
tel.: +48 55 272 90 15

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.