PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Warto wiedzieć / Oblężenie Malborka

 

Szanowni Państwo,

 

Muzeum Zamkowe w Malborku z przykrością informuje, że drugi rok z rzędu jest zmuszone odwołać  XXI edycję Oblężenia Malborka 2021.

Podjęcie tej trudnej , ale odpowiedzialnej decyzji podyktowane jest obowiązującymi  zasadami  organizacji imprez, przepisami sanitarnymi oraz dbałością o  zdrowie i bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Malborka, odwiedzających nas gości oraz uczestników imprezy.

 

Imprezę w całej okazałości  przekładamy na rok następny.

Nie oznacza to jednak, że tegoroczne świętowanie zostaje całkowicie zlikwidowane.

Muzeum Zamkowe zaprasza na jarmark rzemiosła w dniach 8-11 lipca 2021, który odbędzie się na Wałach von Plauena, turniej kuszniczy  u podnóża Wałów von Plauena oraz wspaniałe widowisko ROCK OPERA KRZYŻACY jr. w Karwanie.

W widowisku wystąpi niezwykle uzdolniona muzycznie młodzież z Malborka, a w szczególności członkowie studia wokalnego „Balbiny” i uczniowie I LO w Malborku.

 

Mam  nadzieję, że zawitacie Państwo do Muzeum Zamkowego w Malborku i uda nam się spotkać na Zamku.

 

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.