PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / " 60+kultura " 27-29.09.2019

" 60+kultura " 27-29.09.2019

KULTURA DLA SENIORA.

 

W ostatni weekend września rozpocznie się siódma edycja weekendu kultury dla seniorów , organizowana przez instytucje kultury, a inicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja „60+Kultura” jest skierowana do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Ma je zachęcić do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania.

W dniach 27-29 września 2018 r. w ramach akcji „60 + Kultura” w Muzeum Zamkowym w Malborku odbędą się zajęcia edukacyjne na nowo otwartej wystawie „Mądrość zbudowała sobie dom…” Państwo krzyżackie w Prusach, połączone z warsztatami śpiewu średniowiecznego lub warsztatami artystycznymi. Seniorom dedykuje się także zwiedzanie zamku trasą historyczną.

 

Program zajęć edukacyjnych:

27 września (piątek) godz. 10.00 (dwie grupy seniorów) - zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami śpiewu średniowiecznego oraz warsztatami artystycznymi - malowanie reliefu malborskiej Madonny, czas trwania około 1,5 godz. prowadzący: wszyscy pracownicy Działu Edukacji MZM (tel. 55 647 09 82)

28 września (sobota), godz. 13.00 - zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami śpiewu średniowiecznego, czas trwania około 1,5 godz. prowadzący: Tomasz Bogdanowicz (tel. 55 647 09 82)

29 września (niedziela), godz. 13.00 - zajęcia edukacyjne połączone z warsztatami artystycznymi - malowanie reliefu malborskiej Madonny, czas trwania około 1,5 godz. prowadzący: Ewa Kasprzyk (tel. 55 647 09 84)

Grupa uczestnicząca w zajęciach edukacyjnych nie powinna przekroczyć 20 osób.

Cena biletu wstępu na zajęcia edukacyjne z warsztatami wynosi 5 zł. od osoby.

 

Zwiedzanie:

27–29 września, godz. 16.00 - zwiedzanie trasą historyczną w asyście przewodnika.

Cena biletu wstępu na zwiedzanie trasą historyczną w asyście przewodnika wynosi 5 zł. od osoby.

 

Akcja „60+ Kultura” dostępna jest dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia za okazaniem przy zakupie biletu stosownego dokumentu tożsamości.

Bilety dostępne w kasie muzeum.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.