PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Straty wojenne3 zamki 1 biletAplikacja mobilnaKrzyżem i mieczem - światło i dźwięk

Wydarzenia / " 60+kultura "

" 60+kultura "

KULTURA DLA SENIORA.

Kolejna edycja akcji MKiDN " 60+kultura" odbędzie się w ostatni weekend września. Z tej okazji w Muzeum Zamkowym w Malborku odbędą się warsztaty kaligraficzne oraz zwiedzanie trasą historyczną, dedykowane Seniorom.

 

Warsztaty kaligraficzne (Sala Odczytowa na Przedzamczu)
TERMINY:
28 września ( piątek ) godz. 9.30, czas trwania ok. 2 h, prowadządza Ewa Kasprzyk, Dział Edukacji - tel. 55 647 09 84
28 września ( piątek ) godz. 16.00, czas trwania ok. 2 h, prowadządzy Tomasz Bogdanowicz, Dział Edukacji - tel. 55 647 09 82
Ilość miejsc uczestników warsztatów kaligraficznych ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, dokonywanych wyłącznie telefonicznie, bezpośrednio u osób prowadzących poszczególne zajęcia. Odpłatność za zajęcia 5 PLN/os.

 

Zwiedzanie trasą historyczną
TERMINY:
29 września (sobota ) godz. 11.00 oraz 13.00
30 września (niedziela) godz. 10.00 oraz 12.00
Grupy max. 50 osobowe
Bilet w cenie 5 PLN/os.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.