PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineStraty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Amber: Treasures from Poland - wystawa bursztynu ze zbiorów MZM w Glasgow

The Hunterian Museum and Art Gallery,  Glasgow
5 lutego 2010 – 17 kwietnia 2010

Amber – Treasures from Poland – plakat
Wystawa bursztynu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

 
W ramach trwającego na Wyspach Brytyjskich Roku Polskiego od 5 lutego 2010 r. w The Hunterian Art Gallery w Glasgow trwa wystawa bursztynu z naszych zbiorów. Prezentacja poświecona skarbom wykonanym z tzw. Złota Północy przedstawia historię bursztynu od czasów prehistorycznych, poprzez arcydzieła nowożytnego rzemiosła artystycznego wykonane z tego materiału, a na wytworach dwudziestowiecznych kończąc. Eksponowane są przede wszystkim przedmioty naturalne i artystyczne z bogatej kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku, uzupełnione o obiekty ze zbiorów The Hunterian Museum, pochodzące z kolekcji własnej fundatora Muzeum – dr Williama Huntera oraz o jeden eksponat z Muzeum Bursztynu w Gdańsku (tzw. Jaszczurka Gierłowskiej).
 
Najstarsze prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą z czasów neolitycznych, wśród nich warto zwrócić uwagę na amulet solarny. Popularność bursztynu w czasach antycznych dokumentują ozdoby z czasów rzymskich. Na wystawie prezentowane będą też średniowieczne przedmioty, a przede wszystkim doskonałe w swej formie dzieła rzemiosła nowożytnego, wśród tych ostatnich: prywatny ołtarz opatrzony datą 1687 i szkatuły autorstwa najznamienitszych bursztynników Gdańskich, m. in. Michaela Redlina. Wystawiane będą też różnego typu przedmioty użytkowe, takie jak świeczniki, sztućce czy szachy. Spośród wytworów nowożytnych na szczególną uwagę zasługuje tzw. Kabinet Stanisława Augusta podarowany Muzeum Zamkowemu w roku 1979 przez lady Barbarę Carmont z Edynburga. Całość ekspozycji dopełnią XIX- i XX-wieczne fajki, skryptoria, zegary, a także różnego typu ozdoby. Ekspozycję zamykają dekoracyjne przedmioty współczesne obrazujące niegasnące zainteresowanie bursztynem.
 
Amber: Treasures from Poland – wystawa  Amber: Treasures from Poland – wystawa
 
Amber: Treasures from Poland – wystawa  Amber: Treasures from Poland – wystawa
 
Warto też zwrócić uwagę na sposób aranżacji ekspozycji - nowoczesny i atrakcyjny plastycznie, a jednocześnie odwołujący się swą formą do procesu powstawaniu bursztynu między pokładami ziemi.
 
Wystawa czynna będzie do 17 kwietnia 2010

Hunterian Art Gallery
82 Hillhead Street
University of Glasgow
Glasgow G12 8QQ


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wernisażu wystawy
Strona wystawy w galerii Huntera
Strona Polska! Year

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.