PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum60-lecie BiennaleKonferencja spotkania malborskie

Wydarzenia / archiwum newsów

archiwum newsow 2011


Spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników MZM

W dniu 21 grudnia 2012 r. w kuchni konwentu na Zamku Wysokim odbyło się coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku. Dyrektor Naczelny Mariusz Mierzwiński tradycyjnie podsumował wydarzenia minionego roku dziękując wszystkim zgromadzonym za włożony wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz instytucji oraz złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2013 roku. Spotkaniu towarzyszyła degustacja tradycyjnych, wigilijnych potraw oraz wspólne śpiewanie kolęd.


 Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

Spotkanie świąteczno-noworoczne

fot. B.L. Okońscy

 


Kolejne posiedzenie Rady Muzeum

W dniu 10 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego debatujące nad planem działania muzealnego w 2013 roku. Obecni byli profesorowie: Marian Arszyński, Andrzej Nowakowski, Marian Dygo i Andrzej Kadłuczka, dr Marek Rubnikowicz, dr Michał Woźniak, dr inż. Zenon Duda, dyrektor Adam Koperkiewicz, prezes Bogdan Donke.
Członkowie Rady przeanalizowali zamierzenia naszej instytucji w roku przyszłym i jednogłośnie zaakceptowali plan. W drugiej części posiedzenia dyskutowano muzealny projekt zagospodarowania wnętrza Zimowego Refektarza w Pałacu Wielkich Mistrzów, który przedstawiła Członkom Rady, kustosz Ewa Witkowicz-Pałka.
 

posiedzenie Rady Muzeum

posiedzenie Rady Muzeum

posiedzenie Rady Muzeum

posiedzenie Rady Muzeum

fot. B.L. Okońscy

 


Akcja mikołajkowa „W poszukiwaniu Mikołaja na zamku”

Dnia 6 grudnia Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat mikołajkową trasę zwiedzania zamku.
Mali turyści, wspólnie z przewodnikami, podążali śladami jakie zostawił w zabytkowych wnętrzach Święty Mikołaj. Po drodze natknęli się na specjalnie dla nich przygotowane niespodzianki, a także mogli skosztować gorącej czekolady. Niestrudzonym poszukiwaczom w końcu udało się odnaleźć Świętego Mikołaja w Letnim Refektarzu, do którego wszedł przez komin!

Szczególne podziękowania dla sponsorów akcji: firmie SAD oraz "Rarytas" z Malborka.
 

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku

fot. B.L. Okońscy

 


Konferencja poświęcona życiu i kultowi błogosławionej Doroty z Mątów

W dniu 29 listopada 2012 roku w muzealnym zamku krzyżackim w Kwidzynie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona życiu i kultowi błogosławionej Doroty z Mątów, „świętej z Pomorza” (1347-1394). Niniejsze sympozjum zostało zorganizowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum w Kwidzynie, WSD w Elblągu, przy udziale także Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu oraz gmin Regionu Żuławskiego.
Na znamienny charakter osobowości bł. Doroty z Mątów zwrócił uwagę Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Hochleitner (prof. UWM), zaznaczając specyfikę przemian społeczno-kulturowych epoki średniowiecza, która była za życia błogosławionej czasem wielkiej ekspansji Zakonu Krzyżackiego na tutejszych terenach Pomorza. Do tych myśli nawiązał ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM zatrzymując się nad tematyką roli kobiet w życiu ówczesnego środowiska średniowiecznej kultury patriarchalnej.
Kontynuatorem tych naukowych rozważań był w dalszej części wykład ks. prof. dr hab. Jana Wiśniewskiego z UWM, który przybliżył licznie zgromadzonym słuchaczom motyw świętości bł. Doroty i jej wpływ na ówczesną epokę oraz jej kult przekazywany w tradycji ludowej pobożności Żuław. O źródłach życia i kulcie błogosławionej Doroty spisanych przez Mistrza Jana z Kwidzyna mówiły prezentacje multimedialne ks. bpa prof. dra hab. Juliana Wojtkowskiego z Olsztyna i dr Marty Kolwalczyk z UWM.
W II sesji naukowej dr Monika Jakubek-Raczkowska z UMK w Toruniu koncentrowała się w swoim wykładzie na temacie zapisu mistyki bł. Doroty w ikonografii i sztuce sakralnej. Do tematyki uwarunkowań społecznych średniowiecza nawiązał dr hab. Janusz Hochhleitner, ukazując istotę pielgrzymowania w państwie Zakonu Krzyżackiego. Niezwykle obrazowo zagadnienie „Elblążan jako promotorów kultu bł. Doroty z Mątów” przedstawił ks. dr Mieczysław Józefczyk z Elbląga.
Uwieńczeniem konferencji była prezentacja życia religijnego parafii i funkcjonalność „Domu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich” przedstawiona przez kustosza sanktuarium bł. Doroty ks. dr Sławomira Małkowskiego.
 

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

fot. B. Butryn
 


Wielki wizjoner kontrabsasu koncertował na zamku

W minioną sobotę w murach malborskiego zamku mieliśmy zaszczyt gościć światowej sławy wizjonera kontrabasu – profesora Miloslava Gajdoša z Czech. 1 grudnia w Karwanie rozbrzmiały również dźwięki Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku pod kierunkiem ad. dr Andrzeja Kacprzaka. Koncert był jednocześnie częścią "Pomorskich Dni Kontrabasowych" pod przewodnictwem Tomasza Wiczyńskiego.
Wykonane dzieła przeniosły nas do epoki morawskiego baroku. Ponad trzydziestoosobowa orkiestra wypełniła dźwiękową przestrzeń, a profesor nadał koncertowi prawdziwą magię. Orkiestra zagrała 3 dzieła: Sonatę g-moll na trąbkę piccolo solo i Serenadę 1670 Pavla Josefa Veyvanovský’ego oraz Symfonię D-dur Johanesa Mathiasa Spergera. Kontrabas, jako instrument z natury grający w orkiestrze wyjątkowo, był podczas tego koncertu instrumentem solowym, a zaprezentowane dzieło – Symfonia nr 2 „Haydn” - zostało skomponowane przez profesora na podstawie dwóch taktów napisanych przez Haydna, które zostały opracowane i wykreowane do całego dzieła, do którego została użyta cała folklorystyczna literatura Moraw.
To ostatni w tym roku koncert z cyklu Zamkowe Kameralia. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji koncertów w 2012 roku: artystom, sponsorom, hotelom i restauracjom, partnerom promocyjnym, współorganizatorom i mediom, przewodnikom, wolontariuszom oraz pracownikom technicznym. W szczególny zaś sposób dziękujemy  publiczności, która była inspiracją do organizacji cyklicznych koncertów muzyki klasycznej i jazzowej w Malborku.

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

koncert: Milos Gajdos i Orkiestra Kameralna AM w Gdańsku

 fot. B.L. Okońscy


 Dyplom MKiDN dla muzeum

 

dyplom MKiDN dla muzeum

dyplom MKiDN dla muzeum

dyplom MKiDN dla muzeum

 


Wystawa militariów pozyskanych do zbiorów muzeum

We wtorkowe popołudnie 20 listopada w zabytkowym wnętrzu Łaźni Infirmerii na Zamku Średnim otwarto wystawę zakupionej przez Muzeum Zamkowe w Malborku części kolekcji prof. Lecha Kobylińskiego. Zakup był możliwy dzięki specjalnej dotacji przyznanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otwierający wystawę Dyrektor Mariusz Mierzwiński przekazał Profesorowi Kobylińskiemu, wybitnemu kolekcjonerowi i znawcy broni wyrazy podziękowania za przekazanie w darze pozostałej, większej części tego zbioru i zadeklarował, że całość w niedalekiej przyszłości będzie prezentowana jako „kolekcja prof. Kobylińskiego” w ramach planowanej w najbliższych latach nowej ekspozycji militariów, która docelowo ma przybrać kształt zbrojowni.

Licznie przybyła na wernisaż publiczność miała okazję nie tylko zapoznać się z efektem kilkudziesięcioletniej działalności kolekcjonerskiej profesora, ale także wysłuchać jego wspomnień o genezie stworzonego przezeń zbioru. Jak mówił kolekcjoner początki jak w wielu innych przypadkach zbieractwa były trudne do zdefiniowania: „zbierało się wszystko, co było związane z bronią czy wojskowością”. Dopiero możliwości kontaktu, dzięki zawodowej drodze kariery, z rozwiniętym ruchem kolekcjonerskim w Zachodniej Europie, była przyczyną racjonalizacji kolekcjonerskich zainteresowań.

W trakcie rozmów z przybyłymi do zamku kolekcjonerami gdańskimi i elbląskimi kurator wystawy Antoni Romuald Chodyński podkreślał, że kolekcja militariów Muzeum Zamkowego w Malborku należy do najważniejszych tego typu zbiorów w kraju. Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest kontekst historyczny - kolekcjonerska działalność Muzeum Zamkowego w tej dziedzinie skoncentrowana jest bowiem wokół dwóch grup militariów: tych z czasów średniowiecza, mających służyć do tworzenia narracji o działalności zakonu krzyżackiego (te można pozyskać jedynie w drodze badań archeologicznych) oraz z okresu nowożytnego, mających ukazywać militarne znaczenia malborskiej twierdzy jako zbrojowni w I Rzeczpospolitej. Taki profil kolekcji pokrywa się także z dawnymi zbiorami malborskimi. Starania te dotyczą możliwie jak najpełniejszego przywrócenia istotnych niegdyś, a dziś rozproszonych kolekcji, jak przykładowo numizmatycznej czy oręża właśnie.

Po II wojnie światowej zbiory militariów zgromadzone muzeum na zamku malborskim uległy niemal całkowitemu rozproszeniu, a kolekcja odbudowywana jest od 1961 r., a więc od momentu powołania Muzeum Zamkowego w Malborku. W takim kontekście kolekcja Lecha Kobylińskiego może być postrzegana jako kolejny element rewaloryzacji zamku, którego zbiory stanowią dopełnienie jego architektonicznego kształtu.

Wystawa w obecnym kształcie będzie czynna tylko do 17 grudnia (termin wymagany dotacją ministerialną), po czym zostanie uzupełniona o część przekazaną w darze i ponownie udostępniona zwiedzającym.

Działanie dofinansowane przez MKiDN.


Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

Otwarcie wystawy - Broń perska i indoperska

 

fot. B.L. Okońscy


Debata dotycząca „Oblężenia Malborka" 2013

 

19 listopada 2012 r. w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN odbyła się debata dotycząca przyszłości imprezy „Oblężenie Malborka”. Jej organizatorem było Muzeum Zamkowe w Malborku przy współudziale władz samorządowych miasta.
Spotkanie zorganizowano w formie dyskusji panelowej. Panelistami byli: Mariusz Mierzwiński - Dyrektor Naczelny Muzeum, Andrzej Rychłowski - Burmistrz Miasta Malborka, Arkadiusz Dzikowski – z Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej, Magdalena Marszałkowska - Dyrektor Malbork Welcome Center oraz Bogdan Gałązka – prowadzący restaurację zamkową „Gothik Cafe”. Debatę prowadził Andrzej Iwanowski – sędzia i przewodnik po zamku, przedstawiciel stowarzyszenia „Anno Domini 1410”, które kilkanaście lat temu zainicjowało „Oblężenie Malborka”.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, od lat związanych z organizacją wydarzenia – władze powiatu, rycerze, partnerzy, sponsorzy, reprezentanci świata turystyki i biznesu, rzemieślnicy, wolontariusze oraz mieszkańcy miasta Malborka.

Był to pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z przyszłością tego przedsięwzięcia. Podczas spotkania poddano pod dyskusję formułę imprezy, jej charakter a także potrzebę realizacji kolejnej edycji. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że Muzeum Zamkowe (organizator imprezy plenerowej) wskazało – że finansowanie przedsięwzięcia z budżetu placówki w dotychczasowym wymiarze – nie będzie możliwe. Przypominamy, że ubiegłoroczna edycja kosztowała ponad pół miliona złotych wydanych z budżetu Muzeum. Mimo wcześniejszych deklaracji, bezpośrednie wsparcie finansowe przedsięwzięcia przez samorząd miejski, nie doszło do skutku.

Również dotychczasowa formuła imprezy już się przeżyła i w obecnym kształcie nie będzie kontynuowana. Postanowiono spotkać się w najbliższym czasie w niewielkim gronie zainteresowanych i wypracować konkretne decyzje dot. imprezy w 2013 roku.
 

fot. B.L. Okońscy


Finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim

16 listopada 2012 roku w Muzeum Zamkowym odbył się finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim. Do Malborka przyjechali zwycięzcy etapu gminnego, który odbył się w 16 gminach należących do Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie. Inicjatywa konkursu została zrealizowana właśnie dzięki współpracy Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Stowarzyszenia.
Konkurs rozpoczął się o godzinie 10.30 rejestracją uczestników – 14 uczniów szkół średnich oraz 12 szkół gimnazjalnych, reprezentujących następujące gminy: Olsztyn, Malbork, Nidzica, Ostróda, Kętrzyn, Gniew, Sztum, Człuchów, Lębork, Bytów, Lidzbark Warmiński, Kwidzyn, Prabuty, Nowe. O godzinie 11.00 uczestników konkursu powitał Wicedyrektor ds. naukowo/konserwatorskich Muzeum Zamkowego dr hab. Janusz Hochleitner, który życzył wszystkim zebranym powodzenia na mającym się odbyć teście. Przybyłych powitały również Izabela Narożniak – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie oraz Aleksandra Siuciak – Kierownik Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku. Obie panie czuwały nad organizacją przedsięwzięcia i jego sprawnym przeprowadzeniem.
O godzinie 11.15 rozpoczął się test, a nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwała komisja, która również oceniała prace uczniów. W skład komisji weszli:
Izabela Narożniak – Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie
Artur Dobry – Muzeum Zamkowe w Malborku
Karolina Piotrowska – Muzeum Zamkowe w Malborku
Ryszard Rząd – Muzeum Zamkowe w Malborku
Po napisaniu testu uczniowie udali się na zwiedzanie zamku oraz warsztaty zorganizowane przez pracowników Działu Edukacji Muzeum Zamkowego – Tomasza Bogdanowicza oraz Jolantę Justę. W tym czasie komisja oceniała prace uczestników i wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: Gimnazjum oraz Szkoła Średnia.

Oto zwycięzcy
W kategorii szkół średnich:
1 miejsce – Gabriela Bielecka – reprezentująca gminę Gniew
2 miejsce – Michał Wawrzyńczak – reprezentujący gminę Olsztyn
3 miejsce – Przemysław Gawin – reprezentujący gminę Bytów

W kategorii gimnazjów:
1 miejsce – Damian Sołdański – reprezentujący gminę Ostróda
2 miejsce – Katarzyna Pianka – reprezentująca gminę Nidzica
3 miejsce – Joanna Meryk – reprezentujący gminę Sztum

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe wśród których znalazły się tablet multimedialny, iPhone, czy też aparaty fotograficzne.
Po niezwykle emocjonującym dniu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami udali się na wspólny obiad.
 

finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim

finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim

finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim

finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim

finał konkursu wiedzy o zakonie krzyżackim

fot. B.L. Okońscy

 


Uroczysta Gala Filmowa

Już po raz trzeci młodzi adepci sztuki filmowej z I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, spotkali się w Ośrodku Konferencyjnym KARWAN, na uroczystej gali filmowej. Tym razem, inspiracją twórczości uczniów klas drugich, była powieść Patrona szkoły: ”Quo vadis”, a tereny zamkowe posłużyły jako lokacje zdjęć. Czas realizacji filmowych poprzedziły jak zwykle drobiazgowe przygotowania: praca nad scenariuszem, podział zadań w ekipie, tworzenie scenografii, praca nad strojami, próby w wybranych przestrzeniach muzealnych, wybór muzyki, wreszcie montaż nagranego materiału.
Pomimo ogromnych trudności zewnętrznych (akustyka muzealnych przestrzeni, niska temperatura, amatorski sprzęt rejestrujący, symboliczne oświetlenie), wewnętrzny zapał i pasja członków ekip filmowych (każda z klas stanowiła osobną ekipę, realizującą 10-cio minutową etiudę pod czułą opieką pracowników Działu Edukacji), zaowocował pięknymi obrazami, poruszającymi szeroką gamę uczuć – od radosnej zabawy, przez swobodną narrację, do głębokiej i wzruszającej refleksji nad sposobem współistnienia ludzi na naszej planecie.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym (pełna lista nagród i wyróżnień: http://zsp1malbork.pl/)!
A uczniowie obecnych klas pierwszych, mogą snuć domysły - cóż to będzie się działo za rok, gdy to oni będą podążać za słowami Henryka Sienkiewicza. Mamy już kilka pomysłów, ale o tym cichosza…
 

Uroczysta Gala Filmowa

Uroczysta Gala Filmowa

Uroczysta Gala Filmowa

Uroczysta Gala Filmowa

Uroczysta Gala Filmowa

Uroczysta Gala Filmowa

fot. B.L. Okońscy

 


Koncert Chóru 441 Hz w Sali Kapitulnej

W ostatni poniedziałek października po raz kolejny odbył się koncert z cyklu Zamkowe kameralia. Tym razem gościliśmy chór kameralny 441 Hz z gdańskiej Akademii Muzycznej, złożony ze studentów oraz absolwentów AM. Chór powstał w 2006 roku z inicjatywy Anny Wilczewskiej, która zebrawszy pasjonatów muzyki chóralnej, stworzyła zespół specjalizujący się w wykonawstwie chóralnej muzyki współczesnej, biorąc wielokrotnie udział w prawykonaniach współczesnych kompozycji.
Koncert zawierał kompozycje z różnych okresów historycznych, od renesansu po współczesność. Były to utwory o różnorodnej tematyce i charakterze: religijne, ale również świeckie i ludowe – ewoluując przez kolejne epoki, a Wielki Kapitularz który tym razem posłużył za salę koncertową, idealnie odzwierciedlił prawdziwego ducha muzyki a capella.Zamkowe Kameralia - koncert chóru 441 Hz

Zamkowe Kameralia - koncert chóru 441 Hz

Zamkowe Kameralia - koncert chóru 441 Hz

Zamkowe Kameralia - koncert chóru 441 Hz

Zamkowe Kameralia - koncert chóru 441 Hz

Zamkowe Kameralia - koncert chóru 441 Hz

fot. B.L. Okońscy


Wizyta JE Ambasadora Meksyku

W niedzielę 28 października gośćmi Muzeum Zamkowego w Malborku byli JE Ambasador Meksyku Ricardo Villanueva Hallal, jego małżonka i Konsul Honorowy Meksyku w Gdańsku pan Andrzej Suchecki. Ambasador i osoby mu towarzyszące zwiedzili zamek, wyrażając największe uznanie dla klasy tego zabytku oraz dla znakomitego stanu jego utrzymania. Opiekę nad honorowymi gośćmi sprawował kustosz Marek Stokowski.
 

Wizyta JE Ambasadora Meksyku na zamku

Wizyta JE Ambasadora Meksyku na zamku

Wizyta JE Ambasadora Meksyku

fot. B.L. Okonscy


Japończycy w zamku

W piątek 26 października w murach zamku nad Nogatem pracowała ekipa japońskiej telewizji BS FUJI. Japończycy kręcili zdjęcia do programu Podróże koleją po Europie. Jest to jeden z najpopularniejszych programów o tematyce turystycznej w Kraju Kwitnącej Wiśni.
Miłym zbiegiem okoliczności kilka dni wcześniej Muzeum Zamkowe w Malborku gościło kilkuosobową grupę touroperatorów z Tokio i Osaki. Ufamy, że obie te wizyty wydadzą dobre owoce.
 

Japończycy w zamku

Japończycy w zamku

Japonczycy na zamku

Japończycy w zamku

fot. B.L. Okońscy


V Konferencja Naukowa z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego

25 października 2012 w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się V Konferencja Naukowa z cyklu Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, Funkcje muzeum współcześnie. Temat konferencji, odmienny od poprzednich z tego cyklu, nawiązywał do ogólnopolskiej otwartej debaty nad problemami muzealnictwa, a także do szczególnych dat w dziejach Muzeum Zamkowego – 15 lat na liście UNESCO oraz 51 lat działalności.
Przedstawione referaty odnosiły się do pytań postawionych w zaproszeniu do udziału w konferencji - Czy rzeczywiście sposób pracy polskich muzeów powinien zasadniczo się zmienić? Czy należy weryfikować dotychczasowe funkcje naszych placówek?
Podczas ożywionej dyskusji zderzały się doświadczenia praktyków i założenia teoretyków, przybyłych bardzo licznie z wielu instytucji. Konferencja stała się również okazją do wstępnego zasygnalizowania możliwości nawiązania współpracy przedstawicieli różnych środowisk np. w zakresie nauczania kadr muzealnych. Szczegółowe informacje o programie odnajdą Państwo w części „Archiwum”.
Sekretarzem i organizatorem konferencji była Wiesława Połom-Jakubowicz z Działu Historii MZM.

 

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

Funkcje muzeum współcześnie - konferencja naukowa

fot. B.L. Okońscy


Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej

W piątek, 19 października b.r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowe w Malborku zorganizowało konferencję naukową Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej.
Do Malborka przyjechało blisko osiemdziesięciu uczestników, reprezentujących różne środowiska naukowe, bibliotekarskie, uniwersyteckie, muzealne ze wszystkich stron kraju. Wysłuchano 14 referatów prelegentów m. in. z Torunia, Katowic, Szczecina, Warszawy.
Uczestników uroczyście powitali Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk. Stowarzyszenie objęło konferencję patronatem honorowym. Sekretarzem i organizatorem konferencji była Aleksandra Siuciak - Kierownik Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku.
Referat wprowadzający wygłosiła Hanna Łaskarzewska z Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego pt. Krajobraz po bitwie – skala zniszczeń i rozproszeń polskich księgozbiorów historycznych w wyniku II wojny światowej. Temat konferencji wzbudził ogromne zainteresowanie, jak i stał się przyczyną burzliwej dyskusji podsumowującej cały dzień obrad.
Konferencji towarzyszył kiermasz książek importowanych, można było również zakupić wydawnictwa malborskiego muzeum.
Wszystkim, prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy. Było nam bardzo miło gościć Państwa w naszym Muzeum.
Za pomoc w organizacji konferencji dziękujemy firmie Digital-Center sp. z. o. o.
 

Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.

Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.

Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.

Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.

Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.

Konferencja naukowa Księgozbiory rozproszone.

  fot. B.L. Okońscy

 


 

Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013


Dnia 5 października w Przyziemiu Karwanu miała miejsce Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013. Śladem lat ubiegłych, Burmistrz Miasta Malborka – Andrzej Rychłowski przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 2012 roku. Nagrody otrzymali:
- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „MaKUL@TURA - za organizację doskonałych koncertów, pokazów filmowych z muzyką na żywo oraz Festivalu ENmusic, promujących artystów niszowych o wysokich walorach artystycznych,
- oraz Andrzej Krzemiński - za projekt graficzny publikacji "XX Lat Festiwalu Boże Narodzenie w sztuce" i dwudziestoletni okres wspierania działalności „Galerii Na Lewo”.
Dodatkową atrakcją uroczystości był występ kabaretu „KOŃ POLSKI” z udziałem Leszka Malinowskiego, Waldemara Sierańskiego i Marii Borzyszkowskiej.
 

Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013

Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013

NS