PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Chór Uniwersytecki - Mahidol z Tajlandi

 

banerTermin:  17 maja (wtorek) 2016, godz. 18.00
Miejsce: Przyziemie KARWANU, Muzeum Zamkowe w Malborku
Bilety:    bilet normalny 12 PLN | bilet ulgowy 7 PLN,
               do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku     
 

Tajlandzki chór z muzyką świata wystąpi w kolejnej odsłonie Zamkowych Kameraliów z wyjątkowym repertuarem obejmującym różne style muzyczne.

Chór Uniwersytecki Mahidol powstał w lipcu 2011 r. z inicjatywy prof. dr. Sugree Charoensook, dziekana wydziału muzycznego. Jest chórem mieszanym złożonym z wyselekcjonowanej grupy studentów różnych kierunków Uniwersytetu Mahidol. Dyrygentem jest Rit Subsomboon, który rozpoczął przygodę z muzyką w wieku 8 lat. W 2005 r. w Bangkoku wygrał Chopinowski Konkurs Pianistyczny i został odznaczony specjalną nagrodą za najlepsze wykonanie poloneza i nokturna.

Chór Uniwersytecki Mahidol jest zdobywcą nagród na szczeblu regionalnym i krajowym w Tajlandii. Chór wystąpił w wielu polskich miastach. Wygrał dwa srebrne medale w konkursie Slovakia Cantat 2013 w Bratysławie.

Organizatorami kolejnego koncertu z cyklu Zamkowe Kameralia są Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki i Stowarzyszenie OŚ.

Chór z Tajlandii wystąpi w Malborku w ramach Metropolitalnych Koncertów Towarzyszących 12 Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUNDUS CANTAT, których organizatorem jest Fundacja MUNDUS CANTAT.
 

zd
fot. archiwum - Chór Uniwersytecki Mahidol z Tajlandi
 

zd
fot. archiwum - Chór Uniwersytecki Mahidol z Tajlandi


Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Partnerzy:

 


 

Patroni medialni:

     

          


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.