PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Darmowy listopad w Muzeum Zamkowym w Malborku

Darmowy listopad w Muzeum Zamkowym w Malborku

 

Muzeum Zamkowe w Malborku już po raz drugi bierze udział w projekcie Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich, w ramach którego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów do zwiedzania rezydencji królewskich w ramach akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich”. Rezydencje przygotowały darmowe bilety na wystawy stałe i czasowe oraz specjalne wydarzenia - spotkania, wykłady, konferencje, warsztaty i oprowadzania. Dzieci i młodzież, grupy szkolne zapraszamy do skorzystania z darmowych lekcji muzealnych oraz prezentacji online. W tym roku w akcji „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich” po raz pierwszy bierze udział aż osiem rezydencji królewskich:

 

• Zamek w Malborku

• Zamek Królewski w Warszawie

• Zamek Królewski na Wawelu

• Łazienki Królewskie w Warszawie

• Pałac Króla Jana III w Wilanowie
• Zamek Królewski w Sandomierzu

• Zamek Żupny w Wieliczce

• Zamek Królewski w Poznaniu

 

 

W listopadzie Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na:

 

 

 • Zwiedzanie Muzeum Zamkowego  w Malborku , w tym wystawy czasowej „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” poświęconej dziejom zamku i Malborka w okresie panowania królów polskich od XV do XVIII w. na podstawie bezpłatnych biletów, które należy pobrać w kasie biletowej lub online , obowiązuje tylko opłata za przewodnika lub audioprzewodnik w wysokości 10 zł. W poniedziałki trasa niedostępna.
 • Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku  trasą zieloną  na podstawie bezpłatnych biletów , które należy pobrać w kasie biletowej lub online, obowiązuje tylko opłata 10 zł za przewodnika lub audioprzewodnik.
 • Oprowadzania kuratorskie po wystawie czasowej „Regnum defendo ense…” w I, III i IV sobotę listopada o godz. 12 - należy pobrać bezpłatną wejściówkę w kasie biletowej, na każde oprowadzanie dostępnych jest 20 wejściówek.  Punkt zbiórki  przy Bramie Głównej  Muzeum.

- 06.11.2021 r. (sobota) godz. 12:00 - oprowadzanie kuratorskie dotyczące ikonografii i topografii Malborka prowadzone przez Bartłomieja Butryna
- 20.11.2021 r. (sobota) godz. 12:00 - oprowadzanie kuratorskie dotyczące nowożytnego złotnictwa oraz zegarów prowadzone przez Bartłomieja Butryna
- 27.11.2021 r. (sobota) godz. 12:00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie prowadzone przez dr. Rafała Panfila
 

 • Bezpłatne  lekcje muzealne towarzyszące wystawie „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich”.

Tematy lekcji:  „Malbork, jako rezydencja królewska", „Malbork jako twierdza i arsenał królewski”, „Pisma, kroniki, pamiętniki – piśmiennictwo i drukarstwo”,

„Malborskie  mennice w okresie nowożytnym”, „Jezuici w Malborku”. Obowiązuje rezerwacja terminów w Dziale Edukacji MZM tel. 055 647 09 82, 647 09 84, 647 09 83.

 

 • Zajęcia edukacyjne dla rodzin w dniu 20 listopada o godz. 12. Temat zajęć  „Jezuici w Malborku” –prowadzący Tomasz Bogdanowicz- należy pobrać bezpłatną wejściówkę w kasie biletowej. Punkt zbiórki  przy Bramie Głównej  Muzeum.

 

Ponadto na stronie internetowej Muzeum dostępny jest film online „Rozmowy historyczne” dotyczący roli Malborka jako rezydencji królewskiej oraz wojskowości nowożytnej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.