PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Dialog miejsca. Mistrzowie polskiej rzeźby współczesnej w plenerach Zamku Malbork

Wystawa: 2 czerwca - 15 września 2013

 

Wirtualny spacer po wystawie (kliknij tutaj)
 
Muzeum Zamkowe w Malborku pragnie dziś zaprosić Państwa na wydarzenie bez precedensu. Jest nim prezentacja prac mistrzów polskiej rzeźby współczesnej w plenerach zamku. Wystawa nosi tytuł DIALOG MIEJSCA i jest wspólnym projektem Muzeum oraz Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków z jego obecnym prezesem Jackiem Kucabą.

Zaproszenie do udziału w tym artystycznym przedsięwzięciu przyjęło 12 tworzących obecnie znakomitych twórców tej miary, co: Magdalena Abakanowicz, Adam Myjak, Gustaw Zemła, Barbara Falender, Jerzy Fober czy Jacek Waltoś. Do tego grona dołączono 7 nieżyjących już klasyków rzeźby współczesnej, by wymienić choćby: Marię Jaremę, Alfonsa Karnego, Jerzego Jarnuszkiewicza. Ich prac użyczyło nam Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Innym źródłem pozyskania rzeźb są prywatni kolekcjonerzy – państwo Dorota i Tomasz Tworkowie z Kielc.

 

"Żelazna armia" Zbigniew Frączkiewicz

 

Wirtualna Panorama  "Żelazna Armia" Zbigniew Frączkiewicz ( kliknij tutaj)

"Żelazna Armia" - Pokaz Fotograficzny (kliknj tutaj)

 

 Życie muzealne malborskiego zamku toczyłoby się utartym torem jak w każdym sezonie turystycznym, gdyby nie inwazja rzeźby współczesnej. Na dziedzińcu Zamku Średniego stanęła już obnażona Żelazna  armia Zbigniewa Frączkiewicza. Liczebnie znikoma, ale budząca podziw ponadludzką posturą i swą żeliwną materią. Jest uosobieniem kondycji człowieka czasów industrialnych: silnego i słabego zarazem.

Ponad suchą fosą, tarasem zachodnim i dziedzińcem Zamku Wysokiego kołyszą się na linach, w pozach ekwilibrystów, figury Jerzego Kędziory – uzbrojeni po zęby militaryści. Wspierają ich z ziemi dalekowschodni wojownicy – ceramiczne bezgłowe torsy okupujące jeden z tarasów obiegających Zamek Wysoki.


                                                                       

 

 

Dialog dwóch epok:

 

                  Średniowiecza

 
                             i Współczesności

 

 

 

  

 

"W nasłuchu" - figura balansująca; Jerzy Kędziora

 

Tematykę rycersko-militarną zamyka ustawiona w kręgu, na tle południowej elewacji Pałacu Wielkich Mistrzów, 5-postaciowa grupa rycerzy legendarnego Króla Artura, wymyślona i zrealizowana przez Magdalenę Abakanowicz. Nie są to realistyczne wizerunki rycerzy, raczej na poły abstrakcyjne, na poły fantastyczne stalowe stwory, uchwycone w niezgrabnych tanecznych pas.


 

"Gawain, Parsifal, Lancelot,Wizard, Galahad z cyklu Dwór Króla Artura " Magdalena Abakanowicz

Pozostałe rzeźby całkowicie pozbawione są militarnych konotacji. Wpisują się w nurt współczesnej rzeźby figuralnej, czasem lirycznej, zainteresowanej kondycją człowieka, dramatem jego istnienia, zagubieniem we współczesnym świecie, jego przeznaczeniem i śmiercią.

Najsilniejsze wrażenie wywołują wykonane w drewnie sakralne, wręcz mistyczne, rzeźby Jerzego Fobera: Kto ma oczy niech słucha, czy Upadły anioł. Jakby celowo niedokończone, ledwie wydobyte z woluminu drewnianego pnia, niosące dramatyczne przesłanie. Tematykę bliską Foberowi podejmuje, choć z inną ekspresją, Jacek Kucaba prezentujący w kaplicy św. Anny ukrzyżowanego Chrystusa oraz rzeźbę z cyklu Krzyknia. To one toczą dialog z dawnym sakralnym charakterem warownego klasztoru. Ich realizacje zostały wyjątkowo umieszczone we wnętrzach zamkowych, z uwagi na kruchość ich materii i polichromii. Do tej grupy należą także Niewiniątka Sylwestra Ambroziaka – 6 silikonowych, człekokształtnych figur, przyczajonych pod wielkim okapem paleniska Kuchni przy Wielkim Refektarzu. Ich naturalne pozy wyrażające strach, ale i ciekawość wzruszają i budzą empatię.

Dwie rzeźby Barbary Falender: Sarkofag dla Rodziców i Rok 2001 (na zdjęciu po prawej) oscylują wokół tematów ostatecznych. W hamaku – tytułowym sarkofagu – kołyszą się na linach, wykonane z czarnego dębnickiego marmuru, wizerunki rodziców artystki. Sarkofag jest metaforą snu, śmierci ale i zwykłej ludzkiej bliskości. Opodal, pomiędzy dwiema kolumnami, młodzieńczy akt syna rzeźbiarki – pomnik dedykowany ofiarom zamachu na wieże World Trade Center w Nowym Jorku.

Taras południowy, zwany Ogrodem Różanym Wielkiego Mistrza, został z kolei zawłaszczony przez zespół kilkunastu rzeźb nieco bardziej kameralnych, jednak przejmujących w swej artystycznej i ideowej wymowie.
Wśród nich Kaganiec Jerzego Jarnuszkiewicza z 1973 roku – wyraz protestu wobec zniewolenia człowieka przez ówcześnie panujący ustrój; Dom Adama Myjaka – jedno z serii tajemniczych popiersi, nasuwających skojarzenia ze strażnikiem domowego ogniska; skamieniała w bólu Niobe Gustawa Zemły; rzeźba o wymownym tytule Sam Jacka Waltosia; na poły abstrakcyjny Akt Marii Jaremy i wiele innych prac, którymi wybitni artyści odpowiadają na fundamentalne pytania dotyczące egzystencji współczesnego człowieka.

Od początku czerwca do połowy września bieżącego roku, w otwartych przestrzeniach Zamku Malbork, na tarasach, międzymurzach i dziedzińcach, potoczy się tytułowy „dialog” pomiędzy architekturą dawnej krzyżackiej warowni z jej burzliwą historią i legendą, a wielkogabarytową rzeźbą, odwołującą się do kondycji współczesnego człowieka i jego problemów egzystencjalnych. Czy ów dialog będzie między nimi możliwy? Przecież ani cegły, ani kamienie głosu nie mają… A jednak organizatorzy liczą na „efekty specjalne”. Kontekst powinien zagrać, przemówić, oddziałać. Może krzyknie gromko, a może tylko w duszy zanuci. Siła eksperymentu.

autor tekstu: Ewa Witkowicz – Pałka
 

Czynna od 2 czerwca do 15 września. Zapraszamy!


Kuratorzy wystawy:

Ewa Witkowicz-Pałka (Muzeum Zamkowe w Malborku)
Jacek Kucaba (Związek Polskich Artystów Plastyków)

 

 


 

 Organizatorzy:

     

 

 

Współpraca:

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.