PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!

Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!Drugi dzień Oblężenia Malborka - Parada w pełnym słońcu!

Parada w pełnym słońcu!

 

Słońce dopisało i parada, w której wzięli udział uczestnicy Oblężenia Malborka wyglądała widowiskowo. Mamy nadzieję, że każdy to widział, a jeśli nie dotarliście - mamy dla Was fotorelację (kolejna porcja zdjęć jest na naszej stronie facebookowej).

Oczywiście parada jedynie rozpoczyna sobotnie atrakcje. W Fosie Południowej można liczyć na widowiskowe pokazy jeździeckie. Wokół zamku (na Międzymurzu Zamkowym i w Fosie Północnej), a także przed sceną, która tradycyjnie ustawiona jest na Przedzamczu można oglądać pokazy rycerskie. Prezentują oni nie tylko swoje umiejętności, ale i pięknie wykonane stroje, oprócz potyczek można więc liczyć na ciekawą lekcję historii. Obok rycerzy nie brakuje też tak pięknych, jak i dzielnych białogłów. Na Przedzamczu można też oglądać przedstawienia teatralne i koncerty. Wędrując wzdłuż murów zamkowych z pewnością spotkacie sokolników. Na gości Jarmarku czekają rzemieślnicy - kowale, kucharze, szewcy, krawcy, natomiast w Grodzie Dziecięcym (godz. 11-19) czekają na małych uczestników: tutaj żadne dziecko nie będzie się nudzić. Na Oblężeniu nie zabraknie też pokazów a artyleryjskich i pokazu maszyn oblężniczych.

Nie zapomnijmy o nocnym zwiedzaniu! Jeszcze dzisiaj od godziny 19 można wziąć udział w „Rycerskiej przygodzie na Zamku”. A na koniec czeka nas widowiskowa inscenizacja Oblężenia Malborka (godz. 22) oraz widowisko nocne „Światło i dźwięk” (23.30). W niedzielę ciąg dalszy pokazów sokolników, rycerskim oraz Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych i Gród Dziecięcy.

Dzieje się!

 

Zapraszamy również do polubienia stronę facebookową Muzeum Zamkowego,

https://www.facebook.com/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku/

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.