PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Dzieje prac konserwatorskich w Zespole Kościoła NMP w Malborku - konferencja 30 września 2015


Data wydarzenia: 30 IX 2015
Miejsce: OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN
Wstęp: wolny

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza w dniu 30 IX 2015 r. do Ośrodka Konferencyjnego "Karwan" na kolejną konferencję realizowaną w ramach projektu "Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku", współfinansowanego z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Jest to druga z czterech zaplanowanych na okres trwania projektu konferencji. Tym razem tematem przewodnim będą dzieje prac konserwatorskich w Zespole Kościoła NMP w Malborku. Rozpoczęcie konferencji zaplanowano na godzinę 10.00. Pierwsza sesja dotyczyła będzie sakralnego dziedzictwa architektonicznego w województwie pomorskim, a w szczególności Kościoła NMP w Malborku, w przerwie o godzinie 11.30 na placu między Bramą Snycerską a Ośrodkiem Konferencyjnym KARWAN można będzie zwiedzić wystawę pn. " Historia i dzieje prac konserwatorskich w Zespole Kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku".

Druga część konferencji przybliży dzieje prac konserwatorskich, koncepcje na odtworzenie wnętrza kościoła zamkowego oraz aktualny stan zaawansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych na Zamku Wysokim w Malborku. Konferencja potrwa do godziny 14.30 i zostanie zakończona dyskusją.

 Pobierz program konferencji (jpg) - 1 strona   kliknij tutaj
 Pobierz program konferencji (jpg) - 2 strona   kliknij tutaj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.