PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Edukacja muzealna online

Edukacja muzealna online

"Czar minionych lat" - cztery lata temu zakończyliśmy projekt odbudowy kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Uroczystemu otwarciu jego wnętrza towarzyszył edukacyjny piknik rodzinny, podczas którego jednym z elementów zabawy były prezentowane kolorowanki. Jedną z nich jest wizerunek Świętej Rodziny pochodzący z wystroju Złotej Bramy - portalu wejścia głównego do świątyni.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Teraz Wasza kolej - wypełnijcie rysunki kolorami!

 

 

#otwartebramy #edukacjadomowa #MZMonline
#Muzea_MKiDN #zostanwdomu

_ _ _ _ _

Fot. Elżbieta Białkowska

 


 

 

W czasie rodzinnego pikniku edukacyjnego zorganizowanego z okazji zakończenia prac budowlanych i konserwatorskich w zespole kościoła na zamku wysokim w 2016 roku, kolejną kolorowanką była konsola spływów żeber sklepiennych z kaplicy Świętej Anny.

Pokolorujcie kolejny detal architektoniczny zamku. Tym sposobem, będziecie mieć kawałek naszego serca u siebie w domu.

A kiedy wszystkie bramy zostaną ponownie otwarte spotkamy się u Anny na wystawie Waszych kolorowanek!

 

 

#otwartebramy #edukacjadomowa #MZMonline
#Muzea_MKiDN #zostanwdomu

_ _ _ _ _

 

Fot. Damian Kwiecień

 


 

 

 

Dzisiaj następna kolorowanka. Detal architektoniczny ze Złotej Bramy. Zaraz, zaraz… coś nam tu nie gra. Jakbyśmy zapomnieli o czymś… Przed nami dwie kobiety. A gdzie reszta? O ile pamiętamy, to Święty Mateusz cytując Jezusa w 25 rozdziale swojego dzieła, wspomina o dziesięciu Pannach. A my tu mamy tylko dwie.

Oto propozycja dla Was: dodajcie (skopiujcie) odpowiednią liczbę kobiet, które tak trzymają w dłoniach coś na kształt kielichów, jakby coś było w tych naczyniach i jakby nie chciały niczego z tych naczyń uronić. Następnie pokolorujcie ten orszak Panien (ilu?) i poczekajcie na drugą część kolorowanki (już niedługo), która z tą dzisiejszą – złoży nam się w piękną całość.

Podpowiemy tylko, że w tych naczyniach nie ma nic do picia.

 

 

 

#otwartebramy #edukacjadomowa #MZMonline
#Muzea_MKiDNu #zostanwdomu

 


 

 

Tak! Pięć Panien Mądrych wczoraj. A dzisiaj kolejne dwie kobiety.
Inne, prawda? Gdybyśmy bawili się w: “Znajdź różnice pomiędzy dwoma obrazkami”, to pewnie wszyscy wskazalibyście na owe naczynia trzymane przez kobiety. Wczorajsze Panny – tak trzymają, jakby coś było w naczyniu. Dzisiejsze – jakby skarżyły się w smutku, że nic nie mają, że ich czarki są puste. Pewnie już wiecie, bo przeczytaliście 25 rozdział Ewangelii napisanej przez Świętego Mateusza, że tajemnicze pucharki to lampki oliwne. Mądre Panny mają oliwę w lampce, tak więc mają światło. Lampy Głupich Panien nie mają oliwy. To tak, jakby im rozładowały się smartfony i nie mogą włączyć latarki. Przypomnijmy, że cała historia weselna dzieje się nocą.

Zadanie: Ułóżcie po lewej stronie Pięć Panien Mądrych a po prawej stronie Pięć Panien Głupich (pokolorowane?). Tym sposobem ułożyliśmy całą ludzkość! Jak to? – zapytacie. Już wyjaśniamy dlaczego. Otóż orszak Panien Mądrych i głupich to obraz wszystkich ludzi, którzy będą rozdzieleni na zbawionych i potępionych w czasie Sądu Ostatecznego, jak pisze nasz Święty Mateusz. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to podział na ludzi, którzy wszystko robią na czas oraz na tych, którzy odkładają na jutro to co powinni zrobić dziś.

Brawo! Macie Złotą Bramę kościoła zamkowego w waszych domach. Prawie.

 

 

#otwartebramy #edukacjadomowa #MZMonline
#Muzea_MKiDN #zostanwdomu

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.