PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaStraty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego

W środę 12 czerwca b.r. w Ośrodku Konferencyjnym Muzeum Zamkowego w Malborku odbył się finał konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego.

Etap centralny w Malborku został poprzedzony eliminacjami gminnymi w 16 gminach należących do Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie (Bytów, Człuchów, Dzierzgoń, Skarszewy, Prabuty, Malbork, Sztum, Gniew, Kwidzyn, Nowe, Ostróda, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Ryn). Do Malborka przybyli finaliści etapów gminnych w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie zakwalifikowano 36 osób.
Uczestników uroczyście powitał Dyrektor Naczelny Muzeum Zamkowego w Malborku – Mariusz Mierzwiński, życząc im powodzenia.
Z ramienia Stowarzyszenia nad organizacją konkursu czuwała Izabela Narożniak – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie oraz z ramienia Muzeum Kierownik Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku - Aleksandra Siuciak.
W czasie trwania prac komisji, dla uczestników konkursu i ich opiekunów pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku przygotowali ciekawe atrakcje, w formie zajęć i warsztatów odbywających się na terenie muzeum:
mgr Joanna Czarnowska (Gabinet Numizmatyczny MZM) – „Portret króla na monecie” (Szkoła Podstawowa),
mgr Bartłomiej Butryn (Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MZM) – gra „Znajdź skarb” (Gimnazjum),
mgr Monika Czapska (Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MZM) – „Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku” (Szkoła Ponadginazjalna)
 
Komisja w składzie:
Izabela Narożniak – Stowarzyszenie, Aleksandra Siuciak – MZM, Joanna Niewiadomska – MZM, Karolina Piotrowska – MZM, Artur Dobry – MZM, Ryszard Rząd – MZM
wyłoniła zwycięzców:
 
w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Michał Zdziennicki – reprezentujący gminę Sztum
II miejsce – Rafał Grzybicki – reprezentujący gminę Olsztyn
III miejsce – Basia Puszcz – reprezentująca gminę Lidzbark Warmiński
 
w kategorii gimnazjów
I miejsce – Katarzyna Pianka – reprezentująca gminę Nidzica
II miejsce – Nina Linde – reprezentująca gminę Bytów
III miejsce – Paulina Maryniak – reprezentująca gminę Nowe
 
w kategorii szkół ponagimnazjalnych
I miejsce – Martyna Pachulska – reprezentująca gminę Lidzbark Warmiński
II miejsce – Bartosz Ruczyński – reprezentujący gminę Ostróda
III miejsce – Ilona Grzybowska – reprezentująca gminę Bytów
 
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!
Finał konkursu był współfinansowany z projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.
Nagrody dla zwycięzców konkursu (za pierwsze miejsce tablety, za drugie i trzecie miejsca – cyfrowe aparaty fotograficzne) były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach zadania pn. „Konkurs wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego” realizowanego z partnerstwem Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.