PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona"

Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona"

W murach naszego Ośrodka Konferencyjnego KARWAN, odbyła się X Gala Filmowa kończąca uroczyste obchody "Dnia Patrona" obchodzone corocznie przez I LO im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Prezentacje tegorocznej twórczości filmowej uczniów klas drugich (realizowanej w przestrzeniach zamkowych pod opiekuńczymi skrzydłami naszych muzealnych pedagogów), inspirowane były powieścią H. Sienkiewicza "Krzyżacy".

 

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:


Najlepszy film: Klasa 2B

Scenariusz: Weronika Czermak, Kacper Kloniecki – 2B

Reżyseria: Weronika Czermak – 2B

Montaż: Julia Milek – 2B

Główna rola męska: Michał Pietruszyński – 2B

Epizodyczna rola męska: człowiek jedzący z miski – Samuel Nowaczek – 2D

Drugoplanowa rola męska: Damian Lipiński – 2B

Pierwszoplanowa rola żeńska: Olga Lech – 2B

Drugoplanowa rola żeńska: Zuzanna Paszkowska – 2A

Epizodyczna rola żeńska: Joanna Lamkowska – 2C

Wykonanie piosenki filmowej: Katarzyna Żołędowska – 2A

Plakat filmowy” Zuzanna Paszkowska, Jakub Szuryński – 2A

Wykorzystanie filmowych walorów zamku: Klasa 2B

Najlepsza scena kaskaderska: Danuśka spadająca ze stołu w objęcia Zbyszka – Klasa 2A

Dodatkowa scena finałowa: Oskar Nadolski, Edwin Pruchniewski – 2D

Najlepszy filmowy skok w dorosłość: Katarzyna Wolak, Jakub Koszewski, Oliwia Zalewska, Jakub Skrzyński – 2D

Najlepsza scena edukacyjna: Klasa 2C

Zabiegi scenograficzne: Szymon Duras, Jakub Szuryński, Oskar Wieliczko – 2A

Charakteryzacja i kostiumy: Klasa 2B

Najlepszy plakat – nagroda publiczności – Klasa 2A

 

Premierę miał też film  z udziałem naszego Działu Edukacji :-)

https://www.youtube.com/watch?v=J8TVj2HXPF4

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.