PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1

 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1 „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” dzień 1

Rozpoczęła się trzydniowa ogólnopolska konferencja „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja”, organizowana wspólnie przez Muzeum Zamkowe w Malborku i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. W zapełnionej sali konferencyjnej w Karwanie gości powitali dyrektor MZM Janusz Trupinda i profesor Andrzej Kadłuczka. Po słowach powitania przedstawiciele SKZ wręczyli byłemu dyrektorowi MZM Mariuszowi Mierzwińskiemu Złotą Odznakę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, jako wyraz uznania dla dotychczasowej działalności na niwie konserwatorstwa.

W czasie pierwszego panelu zaprezentowane zostały cztery referaty, z czego trzy dotyczyły tematów malborskich. Bernard Jesionowski omówił problem funkcjonowania średniowiecznych cegielni na terenie powstającego Malborka, Barbara Pospieszna przybliżyła zagadnienie funkcjonowania malborskich cegielni w XIX wieku, a Juliusz Raczkowski przedstawił wstępne wyniki badań nad niedawno odkrytym detalem architektonicznym z terenu dawnego zamku krzyżackiego w Starogrodzie Chełmińskim i porównał je z dotychczasowymi wynikami badań na Złotą Bramą kościoła NMP na Zamku Wysokim. Jarosław Szewczyk (Białystok) omówił problem budownictwa z wykorzystaniem gliny na terenie Polski północno-wschodniej. Wszystkie referaty były bogato ilustrowane materiałami graficznymi.

Przed nami kolejne dni konferencji…

 

NS