PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Gród Dziecięcy

Gród DziecięcyGród DziecięcyGród DziecięcyGród DziecięcyGród Dziecięcy

Zapraszamy najmłodszych do Grodu Dziecięcego

 

Najmłodszych uczestników Oblężenia Malborka traktujemy wyjątkowo. Przygotowaliśmy dla nich Gród dziecięcy” z teatrzykami, kuglarzami, warsztatami i zabawami. Zajmuje się nimi blisko 20 animatorów. Jedni wprowadzają dzieci w tajniki suszenia ziół, które znane już były w czasach, kiedy w Malborku rządzili Krzyżacy. Inni pokazują im zasady kaligrafowania, czyli ozdobnego pisma. Można też malować, rysować i wyklejać. Jednym słowem robić to, co dzieci lubią najbardziej. Zainteresowani szerokim planem mogą nawet pomalować w większym towarzystwie panoramę zamkową. Kogo zaś znuży te rękodzieło, ma możliwość pobawić się w zręcznościowych konkurencjach. Jest też jedyna w swoim rodzaju "oblężeniowa" piaskownica. Jednym słowem dla każdego coś dobrego. Gród Dziecięcy na Oblężeniu Malborka usytuowany jest obok Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych i czynny będzie w sobotę od 11.00 do 19.00, a w niedzielę od 11.00 do 17.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.