PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Konferencja spotkania malborskie

Wydarzenia / Hetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w Malborku

Hetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuHetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w Malborku

Konwent Kapituły Generalnej naszego Rycerstwa, zorganizowany z okazji  20-lecia jej istnienia odbył sie na zamku w Malborku. Jego otwarcie zaszczycił gość specjalny - Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste otwarcie zjazdu rozpoczęło się w Kapitularzu - reprezentacyjnej sali Zamku Wysokiego - od odczytania historycznego dokumentu Reguły Rycerskiej i przedstawienia delegacji przybyłych na konwent. Głównym celem zjazdu był wybór Hetmana Wielkiego oraz Konwentu. 
Decyzją Kapituły zaszczytne stanowisko Hetmana Wielkiego objął na kolejne 4 lata Arkadiusz Dzikowski, założyciel rycerskiego Bractwa Sztumskiego, na co dzień nasz kolega z zamkowego Działu Edukacji. Hetmanem Polnym został Michał Wojtysiak pełniący do tej pory funkcję Namiestnika Mazowieckiego. 

Kapituła Rycerstwa Polskiego jest organizacją założoną 27 kwietnia 1997 roku w Gdańsku. Założenie Kapituły poprzedziły dwuletnie prace zespołu odtwórców historycznych – głównie z kręgu odtwórstwa średniowiecznego – mające na celu określenie celów i zasad działania powstającej organizacji. W procesie tworzenia Kapituły Rycerstwa Polskiego udział brało kilkadziesiąt grup tworzących ruch rycerski z terenu całej Polski. 
W wyniku wielu spotkań i konsultacji, odbywających się głównie na zamkach w Gniewie, Golubiu-Dobrzyniu i na Dolnym Śląsku powstał dokument o nazwie „Reguła Rycerska”, będący deklaracją ideowo-programową organizacji. Uroczyste zaprezentowanie Reguły Rycerskiej oraz jej podpisanie i opieczętowanie miało miejsce 27 kwietnia 1997 roku podczas drugiego zjazdu Kapituły Rycerstwa Polskiego w Dworze Artusa w Gdańsku.

Przy okazji obrad na zamek w Malborku dostarczone zostały główne atrybuty Kapituły Rycerstwa Polskiego, przechowywane na co dzień na zamkach w Bolkowie, Chojniku i Gniewie. Są to: oryginalny dokument Reguły Rycerskiej z 27 kwietnia 1997 roku, Złota Księga Kapituły Rycerstwa Polskiego, Złoty Graal a także chorągwie Hetmanów. Atrybuty te wraz z nowym dokumentem Reguły Rycerskiej podpisanym i opieczętowanym przez uczestników obecnego zjazdu pozostaną na zamku w Malborku i będą mogły być oglądane do końca sierpnia 2017 r., jako świadectwo kwietniowego wydarzenia.

NS