PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / IV edycja ENmusic Festival

IV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic FestivalIV edycja ENmusic Festival

W piątek, 13-go czerwca na terenie Międzymurza Zachodniego Zamku miał miejsce najbardziej energetyczny festiwal muzyczny w Malborku - ENmusic Festival 2014.
Festiwal składał się z dwóch części: konkursowej, podczas której młode zespoły walczyły o zwycięstwo ENmusic Festiwalu oraz części koncertowej - gwiazd festiwalu.
Tegoroczną edycję ENfestiwalu wygrał zespół MECHANISM - z Gdańska (reprezentujący progresywny rock) i otrzymał główną nagrodę pieniężną w wysokości 3000,00 PLN, natomiast wyróżnienie otrzymał zespół CZARNE KWIATY z Tczewa.
W drugiej części koncertowej zagrały zespoły: The Stubs, Moose the Tramp – laureat III edycji ENmusic Festival oraz gwiazda wieczoru - zespół: Happysad.
Podczas festiwalu można było wziąć udział w warsztatach muzycznych: bębniarskich oraz gitarowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom, które zagrały na ENmusic Festivalu - za dostarczenie dużej dawki pozytywnej ENergii. Dziękujemy sponsorom, dzięki którym festival grał i świecił na najwyższym poziomie - Browarowi Amber, Bankowi BZ WBK, firmie Megamusic, Drukarni Heldruk, Restauracji Gothic Cafe&Restaurant oraz Restauracji na wodzie „U Flisaka”.
Podziękowania kierujemy również w stronę: Marszałka Województwa Pomorskiego, Urzędu Miasta Malborka oraz Starostwa Powiatowego w Malborku za okazaną pomoc i wsparcie.
Organizatorami festiwalu było: Muzeum Zamkowe w Malborku, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych MAKULATURA.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.